Nuorten kesätyöseteli

Vantaan kesätyöseteleiden jako vuodelta 2021 on päättynyt.

Kesätyösetelillä nuoren kesätöihin palkannut yrittäjä, muistathan tehdä tilityksen Vantaan kaupungille. Tilityksen on oltava kaupungin kirjaamossa viimeistään 31.10.2021.

Tuen saamisen ehtona on tuen tilittäminen. Työnantaja täyttää tilityslomakkeen ja liittää mukaan siinä mainittavat tiedot. Tilitykseen on liitettävä työnantajan palkkajärjestelmästä tulostettu palkkalaskelma/palkkatodistus tai nuoren allekirjoittama muu palkkatodistus.

Tilityslomake palautetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupunki

Kirjaamo

Työllisyyspalvelut / Kesätyöseteli

PL 1100

01030 Vantaan kaupunki

Myös allekirjoitettu ja skannattu, sähköpostilla lähetetty tilityslomake liitteineen hyväksytään. Lähetä lomake kirjaamoon sähköpostiin: kirjaamo@vantaa.fi


Vuoden 2021 kesätyösetelit tiivistetysti

 • Tarkoitettu vuosina 2003–2006 syntyneille vantaalaisille nuorille.
 • Kesätyösetelit ovat 300 euron arvoisia.
 • Seteleitä jaetaan 15.2.–31.8.2021.
 • Työskentelyaika 1.5.–30.9.2021.
 • Minimibruttopalkan on oltava 450 euroa. Lomakorvaukset eivät saa sisältyä tähän minimibruttopalkan määrään.
 • Työpäiviä on oltava vähintään 10, joko yhtäjaksoisesti tehtynä, esim. 2 täyttä kalenteriviikkoa, tai peräkkäisiin jaksoihin sijoittuvana. Työpäivällä tarkoitetaan yhtä kalenteripäivää. Yhtä työpäivää ei voi jakaa useammalle päivälle.
 • Jos kesätyö on pidempi, tulee palkankin olla suurempi kuin 450 euroa.
 • Työnantaja ei voi olla yksityistalous, kaupunki/kunta tai valtio.
 • Työnantajan ei tarvitse olla vantaalainen. Työnantajalla on kuitenkin oltava suomalainen y-tunnus.
 • Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen liitteineen kirjaamoon viimeistään 31.10.2021.
 • Tuen maksu työnantajalle edellyttää, että tilitys on saapunut ajoissa Vantaan Kirjaamoon ja työsuhde täyttää tuen ehdot.

Nuorten kesätyöseteli

Ajankohtaista


Twitter