Nuorten kesätyöseteli

Vantaan kaupunki tukee vantaalaisten nuorten työllistämistä kesätyösetelillä, joka kattaa osan työnantajalle tulevista kuluista. Vuonna 2021 kesätyöseteli jaetaan jokaiselle 9.–luokkalaiselle sekä lisäksi 900 nuorelle, jotka ovat syntyneet vuosina 2003–2006. Kesätyösetelin arvo on 300 euroa.

Jokainen vantaalainen 9.–luokkalainen nuori saa setelin koulunsa kautta. Katso alempaa tältä sivulta, kuinka toimia kun olet saanut kesätyösetelin.

Muut kuin 9.–luokkalaiset seteliin oikeutetut voivat hakea seteliä 15.2. - 31.8.2021 saatua kesätyöpaikkaa vastaan. Seteleitä jaetaan 1 kpl / nuori. Kesätyöseteleitä ei myönnetä takautuvasti eli työsuhteen jo alettua.

Kesätyösetelin voi noutaa henkilökohtaisesti Tikkurilan ja Myyrmäen Vantaa-infoista. Seteliä hakiessaan nuorella on oltava mukanaan henkilöllisyyden osoittava asiakirja (henkilötodistus, passi, ajokortti, mopo(auto)kortti, kelakortti) sekä täytetty Kesätyöpaikan tiedot -lomake, josta käy ilmi tulevan työsuhteen tiedot. Vantaalaisuus tarkistetaan setelin annon yhteydessä väestörekisterijärjestelmästä.

Näin kesätyöseteli toimii

9.–luokkalaiset

 • Koulu antaa sinulle kesätyösetelin.
 • Neuvottele kesätyöpaikasta työnantajan kanssa ja lupaa hänelle kesätyöseteli, jos saat kesätyöpaikan. Muista myös tehdä työsopimus ennen kesätyön aloittamista. Lue lisää työsopimuksesta täältä.
 • Anna kesätyöseteli työnantajalle aloittaessasi työt.
 • Työnantaja maksaa sinulle palkan ja hakee kesätyösetelituen Vantaan kaupungilta. Tulostettava tilityslomake.
 • Vantaan kaupunki korvaa 300 euroa palkastasi työnantajalle kesätyösi jälkeen.

Ne vantaalaiset 9.-luokkalaiset, jotka käyvät koulua Vantaan ulkopuolella, saavat setelin postitse. Nämä setelit postitetaan viikolla 9.

Vuosina 2003–2006 syntyneet (ei 9.–luokkalaiset)

 • Neuvottele kesätyöpaikasta työnantajan kanssa.
 • Täyttäkää yhdessä työnantajan kanssa Kesätyöpaikan tiedot -lomake, jonka työnantaja allekirjoittaa. Muista myös tehdä työsopimus ennen kesätyön aloittamista. Lue lisää työsopimuksesta täältä.
 • Anna täytetty Kesätyöpaikan tiedot -lomake virkailijalle Tikkurilan tai Myyrmäen Vantaa-infoissa.
 • Anna saamasi kesätyöseteli työnantajalle aloittaessasi työt.
 • Työnantaja maksaa sinulle palkan ja hakee kesätyösetelituen Vantaan kaupungilta. Tulostettava tilityslomake.
 • Vantaan kaupunki korvaa 300 euroa palkastasi työnantajalle kesätyösi jälkeen.

Tilitys on tuen ehtona

Tuen saamisen ehtona on tuen tilittäminen. Työnantaja täyttää tilityslomakkeen ja liittää mukaan siinä mainittavat tiedot. Tilityksen on oltava kaupungin kirjaamossa viimeistään 31.10.2021. Tilitykseen on liitettävä työnantajan palkkajärjestelmästä tulostettu palkkalaskelma/palkkatodistus tai nuoren allekirjoittama muu palkkatodistus.

Vuoden 2021 kesätyösetelit tiivistetysti

 • Tarkoitettu vuosina 2003–2006 syntyneille vantaalaisille nuorille.
 • Kesätyösetelit ovat 300 euron arvoisia.
 • Seteleitä jaetaan 15.2.–31.8.2021.
 • Työskentelyaika 1.5.–30.9.2021.
 • Minimibruttopalkan on oltava 450 euroa. Lomakorvaukset eivät saa sisältyä tähän minimibruttopalkan määrään.
 • Työpäiviä on oltava vähintään 10, joko yhtäjaksoisesti tehtynä, esim. 2 täyttä kalenteriviikkoa, tai peräkkäisiin jaksoihin sijoittuvana. Työpäivällä tarkoitetaan yhtä kalenteripäivää. Yhtä työpäivää ei voi jakaa useammalle päivälle.
 • Jos kesätyö on pidempi, tulee palkankin olla suurempi kuin 450 euroa.
 • Työnantaja ei voi olla yksityistalous, kaupunki/kunta tai valtio.
 • Työnantajan ei tarvitse olla vantaalainen. Työnantajalla on kuitenkin oltava suomalainen y-tunnus.
 • Työnantaja toimittaa tilityslomakkeen liitteineen kirjaamoon viimeistään 31.10.2021.
 • Tuen maksu työnantajalle edellyttää, että tilitys on saapunut ajoissa Vantaan Kirjaamoon ja työsuhde täyttää tuen ehdot.

Nuorten kesätyöseteli

Ajankohtaista


Twitter