Vantaa työnantajana

Vantaan kaupungin palveluksessa on noin 10 600 ammattilaista. Heistä noin puolet työskentelee opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Neljä viidestä työskentelee vakinaisessa palvelussuhteessa.

Vantaan kaupungilla on avoin ja rento, yhdenvertaisuuteen perustuva ilmapiiri sekä esimiehen ja työyhteisön tuki omassa työssä. Vantaa on hyvin johdettu kaupunki ja edelläkävijä kuntapalvelujen kehittämisessä.

Kokeilemme rohkeasti uusia työ- ja toimintatapoja, ja jokainen voi työssään vaikuttaa kaupungin kehittymiseen. Teemme vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet. Vantaan kaupunki on vastuullinen ja turvallinen työnantaja.

Vantaan kaupungin vakituisista ja pitkäkestoisista määräaikaisista toimista sekä viroista ilmoitetaan kaupungin verkkosivuilla. Käytämme työnhaussa sähköistä rekrytointijärjestelmää.

Avoimet työpaikat

Pysyvässä työssä, täysillä mukana

Henkilöstöstä naisia on 80 prosenttia ja miehiä 20 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä on 45 vuotta ja keskimääräinen palvelusaika 13 vuotta. 82 prosenttia henkilöstöstämme työskentelee vakinaisessa palvelussuhteessa ja muut erilaisissa sijaisuuksissa (mm. hoito-, opinto-, ja vuorotteluvapaat).

Tervetuloa Vantaalle töihin

Vantaan avoimet työpaikat kartalla

Klikkaa ja zoomaa avoimia työpaikkoja!

Ajankohtaista


Twitter