Mielekästä työtä mukavassa porukassa - etsimme innostuneita opetustyön ammattilaisia

Vantaalla on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla, innovatiivisesti ja yhteisöllisesti. Nykyaikaisissa kouluissamme, päiväkodeissamme ja oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja hyvinvointia. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään vuorovaikutusta sekä työskentelyn moniaistisuutta ja monikanavaisuutta.

Työyhteisöjen ilmapiiri on tutkitusti hyvä ja peräti 77 prosenttia suosittelisi Vantaata työnantajana myös ystävilleen. Henkilöstö saa tukea oman osaamisen kehittämiseen ja ammatillisella uralla etenemiseen. Uusien opetussuunnitelmien myötä yhdessä tekeminen ja oppiminen vahvistuvat entisestään. Työsuhde-etuina tarjoamme työsuhdematkalipun ja monipuolista vapaa-ajan toimintaa.

Varhaiskasvatuksen 87 toimintayksikköä tarjoavat lapsille omaleimaisen, monien mahdollisuuksien kasvu- ja toimintaympäristön. Meillä on lupa kehittää ja innostua. Kehittämismyönteisyys näkyy esimerkiksi leikin painopistetyöskentelynä, tablet-laitteiden pedagogisena hyödyntämisenä sekä taidepedagogien työskentelynä osana lasten kasvun ja oppimisen tuen järjestämistä.

Vantaan 44 suomenkielistä peruskoulua tarjoavat ajanmukaiset työvälineet niin oppilaille kuin opettajille. Arvomme hyvinvointi, oppimisen ilo ja toisten kunnioitus toimivat ohjenuorina kouluarjessa. Kouluissamme toteutetaan joustavia opetusjärjestelyjä ja kehitetään tuen rakenteita systemaattisesti. Kouluissamme on vahva yhdessä toimimisen ja työn kehittämisen kulttuuri. Tänä lukuvuonna keskimääräinen luokkakoko vuosiluokilla 1.–6. on 21.

Vantaan viidessä suomenkielisessä päivälukiossa on innovatiivinen ja opiskelijalähtöinen toimintakulttuuri. Kaikki lukiomme ovat opiskelijamääriltään keskimääräisiä lukioita suurempia, minkä ansiosta pystymme mahdollistamaan opiskelijoillemme monipuolisen kurssitarjonnan. Lukioissamme käytössä oleva ajanmukainen tieto- ja viestintätekniikka tarjoaa innostavan oppimis- ja työympäristön. Lukiomme toimivat viihtyisissä ja moderneissa tiloissa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Vantaan ammattiopisto Variassa järjestämme monialaista ammatillista koulutusta nuorille ja aikuisille. Nuorisokoulutusta tarjoamme kuudella eri opetusalalla, joilta on mahdollista valmistua 25 eri perustutkintoon. Koulutusta järjestetään neljässä, hyvien kulkuyhteyksien varrella sijaitsevassa toimipisteessä. Aikuiskoulutuksella kasvatamme ammattitaitoisia osaajia sekä tuotamme yrityksille ja yhteisöille työelämälähtöisiä koulutusratkaisuja. Toimintakulttuurimme on opiskelijalähtöistä ja yhteisöllistä. Teemme aktiivisesti yhteistyötä alueen työelämän kanssa.

Det svenskspråkiga resultatområdet inom bildningsväsendet i Vanda har fyra svenska daghem, fyra lågstadieskolor, ett högstadium och ett gymnasium. I våra mindre enheter syns och hörs varje barn och elev.

Hakuaika eri tehtäviin vaihtelee, mutta se on käynnissä nyt tammi-helmikuussa. Hakuaika, lisätietoja sekä hakeminen Laura-rekrytointijärjestelmässä.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter