Kielten opiskelu

Vantaalla opiskellaan kaikille yhteisenä 3. vuosiluokalta alkavana A-kielenä englantia ja 6. vuosiluokalta alkavana B1-kielenä ruotsia. Varhennettu englanninkielen opiskelu alkaa jo 1. vuosiluokalta. Lisäksi huoltajat voivat valita yhdessä lapsensa kanssa, mitä vapaaehtoisia kieliä lapsi opiskelee peruskoulussa.

A2-kielivalinta tehdään 3. vuosiluokalla

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu alkaa 4. vuosiluokalta ja jatkuu koko perusopetuksen ajan. Kielivalinta tehdään 3. vuosiluokan aikana palauttamalla hakulomake (kohdassa Muut lomakkeet) omalle opettajalle 23.1.2019 mennessä. Vapaaehtoisena A2-kielenä on mahdollisuus opiskella

  • espanjaa
  • ranskaa
  • ruotsia
  • saksaa
  • venäjää

Ennen vapaaehtoisen A2-kielen valinnan tekemistä on hyvä ottaa huomioon kokemukset, joita lapsella on vieraan kielen opiskelusta. Toisen vieraan kielen ottaminen opiskeluohjelmaan lisää viikoittaisten koulutuntien määrää, joten valinnan tulee olla lapselle mieluisa.Kielivalinnasta voi tarvittaessa keskustella oppilaan englanninkielen opettajan kanssa.

Miten A2-kieliryhmä muodostetaan?

Vapaaehtoisen A2-kielen opetus aloitetaan, jos saman kielen valinneita oppilaita on vähintään 14. Poikkeustapauksessa, perustellusta syystä, ryhmä voidaan perustaa myös tätä pienempänä. Alueen koulut voivat perustaa yhdessä kieliryhmän, mikäli ryhmän perustamiseen vaadittu oppilasmäärä täten täyttyy. Koulut sopivat keskenään, missä tiloissa ryhmä opiskelee. Kaupunki ei korvaa kieliryhmään kulkemisesta mahdollisesti aiheutuvia matkakustannuksia, paitsi jos oppilaalla olisi oikeus koulumatkaetuun myös omaan lähikouluunsa.

Kielivalinta tehdään koko perusopetuksen ajaksi

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu kestää 9. vuosiluokan loppuun saakka.

A2-kielivalinta vaikuttaa valinnaisaineisiin yläkoulussa

Vapaaehtoisen A2-kielen opiskelu vuosiluokilla 7.–9. sisältyy valinnaisaineille varattuun tuntikiintiöön. Tämä tarkoittaa sitä, että vapaaehtoista A2-kieltä opiskelevilla oppilailla ei ole muita valinnaisaineita 7. vuosiluokalla. Vuosiluokilla 8. ja 9. vapaaehtoinen A2-kieli on automaattisesti oppilaan pitkä valinnainen (2 vuosiviikkotuntia / lukuvuosi). Oppilaalle jää muihin valinnaisaineisiin 1 vuosiviikkotunti lukuvuodessa. Vapaaehtoinen A2-kieli ei vaikuta taide- ja taitoaineiden valinnaisten määrään.

Ruotsin opiskelu alkaa jo 6. vuosiluokalta

B1-kielen (ruotsi) opiskelu alkaa kaikilla oppilailla 1.8.2016 alkaen jo kuudennella vuosiluokalla. Mikäli ruotsi on oppilaan vapaaehtoinen A2-kieli, sen opiskelu jatkuu normaalisti vuosiluokilla 6.–9. Lisäksi oppilas valitsee vuosiluokilla 7.–9. muita valinnaisaineita B1-kielen (ruotsi) tuntien verran.

Ajankohtaista

Twitter