Lastensuojeluilmoitus

Kuka voi tehdä lastensuojeluilmoituksen?

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä yksityinen henkilö, lapsi itse, tai lapsen huoltaja. Yksityinen henkilö voi tehdä ilmoituksen nimettömänä. Lasten ja perheiden kanssa työskentelevillä viranomaisilla on erityinen velvollisuus tehdä ilmoitus, jos he ovat huolissaan lapsesta.

Milloin on syytä tehdä lastensuojeluilmoitus?

Tee lastensuojeluilmoitus kun:

 • lapsen hoitoa, huolenpitoa ja kasvatusta laiminlyödään
 • lapseen kohdistuu fyysistä tai psyykkistä pahoinpitelyä
 • lapsen kotona käytetään fyysistä väkivaltaa
 • vanhemmat käyttävät runsaasti päihteitä
 • lapsi käyttää tai kokeilee päihteitä
 • lapsen fyysisten tarpeiden tyydyttämisessä ilmenee puutteita (ravinnon, asianmukaisen vaatetuksen tai yöunen puute)
 • lapsen vanhemmalla on vakavia mielenterveysongelmia
 • muu asia herättää huolen lapsesta tai kun lapsi jää vaille vanhempia

Mitä lastensuojeluilmoituksen jälkeen tapahtuu?

Lastensuojeluilmoitus johtaa usein lastensuojelun tarpeen selvittämiseen ja perheen auttamiseen eli tavoitteelliseen muutostyöskentelyyn. Ilmoitus johtaa harvoin huostaanottoon.

Lastensuojeluun liitetään usein pelko lapsen viemisestä pois. Lastensuojelun ensisijaisena tavoitteena on aina mahdollistaa lapsen kotona asuminen ja käyttää lievintä mahdollista keinoa perheen auttamiseksi.

Perheiden auttamiseksi on useita mahdollisuuksia

 • erilaiset perhetyön muodot
 • tukihenkilön tai -perheen hankkiminen
 • vertaisryhmätoiminta
 • lasten päivähoito
 • lapsiperheiden kotipalvelu
 • lapsen hoitopalvelut ja terapia
 • koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon
 • loma- ja virkistystoiminta
 • lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen
 • sijoitus.

Vantaalla on käytössä myös tukiasuntoja ja turvakotipaikkoja sekä erilaisia ratkaisukeskeisen työn menetelmiä.