Martinlaakson päihdepoliklinikka

Päihdepoliklinikka tarjoaa neuvoa ja tukea päihteidenkäytön lopettamiseen tai hallintaan. Palvelut on suunnattu täysi-ikäisille vantaalaisille asuinpaikasta ja käytetystä päihteestä riippumatta. Myös päihdeongelmaisten läheiset voivat varata ajan itselleen.

Päihdepoliklinikalle voi tulla päivystyksen kautta, varaamalla ajan puhelimitse tai tulemalla avoimiin keskusteluryhmiin.

Palvelu on maksutonta.

Palvelut

Päivystysvastaanotto

Maanantaisin ja torstaisin klo 12–14. Ilmoittautuminen päivystysajan alussa, mikäli mahdollista.

Päivystys on tarkoitettu päihdekierteen katkaisuun ja muun päihteidenkäyttöön liittyvän kriisitilanteen hoitoon. Päivystyksessä tehdään tarvittaessa lähete laitosvieroitushoitoon.

Yksilötapaamiset

Tapaamisilla on mahdollista keskustella omasta tilanteesta luottamuksellisesti oman päihdetyöntekijän kanssa. Päihdetyöntekijä on sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen. Tapaamiset voivat toteutua kertaluonteisesti tai pidemmän jakson aikana yhdessä laaditun suunnitelman mukaan.

Pari- ja perhetapaamiset

Pari– ja perhetapaamisten tavoitteena on lisätä parien ja perheiden yhteistä ymmärrystä päihteidenkäytön vaikutuksista itseen, suhteeseen ja perheeseen. Tapaamiset pari- ja perheterapeutin kanssa sovitaan yksilöllisesti parin ja perheen tarpeiden mukaan. Katso esite täältä.

Ryhmät

Tiistai

Klo 9–10 avoin keskusteluryhmä / aamuryhmä

Perjantai

Klo 9–10 avoin keskusteluryhmä / aamuryhmä

Avoimiin keskusteluryhmiin ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.

Päihdepoliklinikoilla kokoontuu lisäksi suljettuja ja toiminnallisia ryhmiä, joista saa lisätietoa työntekijöiltä.

Vertaisryhmä päihdeongelmaisten läheisille

Avoin keskusteluryhmä päihdeongelmaisten läheisille kokoontuu parittomilla viikoilla Tikkurilan päihdepoliklinikalla.

Läheisryhmä 4.1-7.6.2021:

Katso keskusteluryhmän ohjelma

Lääkevieroitus

Lääkevieroitukset tapahtuvat suunnitelmallisesti ja moniammatillisesti asiakkaan kokonaistilanne huomioiden.

Toimintaterapia

Toimintaterapeutin tapaamisilla kartoitetaan asiakkaan arkea ja taitoja sekä pyritään muokkaamaan niitä asiakkaan tarpeita ja toiveita vastaaviksi. Toimintaterapiasta voi hyötyä esim. arjenhallinnan, mielekkään tekemisen, ahdistuksenhallinnan, tunnetaitojen tai rentoutumisen haasteissa. Tapaamiset toteutuvat yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan yksilöllisesti tai ryhmässä. Katso esite täältä.

Kurssimuotoinen avohoito: intensiiviryhmä

Intensiiviryhmä on 5 viikkoa kestävä ryhmä alkoholi-, huume-, ja lääkeriippuvaisille vantaalaisille, jotka haluavat tukea ja vertaistukea omaan toipumiseen. Tarkemmat tiedot ryhmästä täältä.

Ajankohtaista