Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö:

  • Auttaa tupakoinnin lopettamisessa.
  • Toimittaa päihdeaiheisia aineistoja vantaalaisille kouluille ja muille toimipisteille.
  • Järjestää päihdetietotunteja koululaisille ja päihdeaiheisia vanhempainiltoja vanhemmille.
  • Tiedottaa päihdeasioista tapahtumissa ja verkossa.
  • Järjestää päihdeaiheisia koulutuksia ammattihenkilöstölle.
  • Tekee asiakaskyselyitä ja tilastoja päihteiden käytöstä.
  • Kehittää ja toteuttaa päihteisiin ja pelaamiseen liittyvää ehkäisevää päihdetyötä.

Palvelut on tarkoitettu kaikille vantaalaisille ja Vantaan kaupungin työntekijöille.

Haluatko apua tupakoinnin lopettamiseen?

Vantaalla saa tupakkavieroitusta sekä ryhmissä että yksilöohjauksena. Vieroitus pyritään räätälöimään jokaiselle asiakkaalle yksilöllisesti. Neuvoa voidaan antaa myös puhelimitse. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia, lähetettä ei tarvita.

Tupakkatyö sisältää myös neuvontaa, koulutusta ja tiedotusta. Tärkeä osa tupakoinnin ennaltaehkäisyä on oppilaitoksissa toteutettava terveyskasvatus. Tupakkatietoutta jaetaan tilaisuuksissa ja teemapäivillä. Toimintaan kuuluu myös Vantaan kaupungin henkilöstön koulutus.