Myyrmäen aseman kortteleihin asumista ja palveluja (nro 002400)

Myyr York Downtown - Myyrmäen asemakorttelit

Kaavatyön tavoitteena on mahdollistaa Myyrmäkeen aseman viereen korkeatasoista ja elävää keskusta-aluetta, jossa yhdistyvät urbaani asuminen, palvelut, työ ja vapaa-aika sekä laadukas julkinen ulkotila. Alueetta kehitetään kaikille asukkaille sekä siellä työskenteleville ja asioiville.

Kerrosalaa hankkeessa esitetään

  • kolmeen kortteliin yhteensä noin 66 000 k-m2
  • asumiselle noin 54 000 k-m2
  • noin 12 000 k-m2 liike-, palvelu- ja toimitiloille
  • näistä noin 3000 k-m2 on varattu kaupungin palvelu- ja toimitiloiksi.

Alue suunnitellaan yhtenä kokonaisuutena siten, että muun muassa pysäköintijärjestelyt ja ajoyhteydet toteutetaan kokonaisuuden kannalta järkevästi.

Mitä alueelle suunnitellaan?

Kiinteistö Oy Myyrinpuhos, Liesikujan Autopaikat Oy ja Kiinteistö Oy Myyrmäen kauppakeskus ovat hakeneet asemakaavan muuttamista siten, että nykyiset ostoskeskusrakennukset ja pysäköintilaitos puretaan ja tilalle rakennetaan asumista, palveluita, liike- ja toimitilaa. Kumppaneina hankkeessa ovat Citycon Oyj, Sato Oyj, Taitokaari Oy ja SRV Yhtiöt Oyj.

Sato-Asuntojen kiinteistön osalta kaavamuutoksessa päivitetään pysäköintinormi.

Suunnittelualueen katu-, aukio- ja torialueet ovat kaupungin maanomistuksessa. Muut korttelialueet omistavat Kiinteistö Oy Myyrinpuhos, Liesikujan Autopaikat Oy, Kiinteistö Oy Myyrmäen kauppakeskus ja Sato-Asunnot Oy.

Sijainti

Kaavamuutosalue sijaitsee Myyrmäen aseman vieressä ja koskee korttelin 15402 tonttia 2 (Liesikuja 3), korttelin 15405 tontteja 1 ja 2 (Jönsaksentie 6–8), korttelin 15408 tonttia 1 (Liesikuja 1), osaa korttelista 15404 (tontti 7, Paalukylänpolku 3), rautatietä varten olevaa liikennealuetta (LR) sekä katu- ja torialuetta kaupunginosassa 15, Myyrmäki. Alue rajautuu Vaskivuorentien pohjoisreunaan, Punamultatorin eteläreunaan, Jönsaksentien itäreunaan ja lännessä Myyrmäenraittiin ja Myyrmäkitaloon (Y).

Suunnittelualueella sijaitsevat Isomyyrin ja Myyrinpuhoksen ostoskeskukset (liikerakennusten korttelialuetta KL), Liesikujan pysäköintialue ja pysäköintilaitos (autopaikkojen korttelialuetta LPA) sekä tori- ja katualuetta.

Kaavamuutokseen 002400 on yhdistetty kaavamuutosnumeroilla 002302 ja 002392 tulleet hakemukset.

Kutsukilpailu

Korttelien suunnittelusta on järjestetty Myyr York Downtown -kutsukilpailu 3.10.2018 - 15.2.2019. Kaavatyötä jatketaan kilpailun voittajaehdotuksen tehneiden suunnittelijoiden kanssa. Kilpailu on ratkennut ja tulokset ovat nähtävillä kilpailun omalla nettisivulla.

Kaavan nro 002400 asiakirjat

Alustava viitesuunnitelma 27.4.2021, Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 27.4.2021

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 21.6.2018

Myyr York Downtown -suunnittelukilpailun sivulle

Yleisötilaisuus 22.8.2018

Yleisötilaisuuden esitys 22.8.2018

Citycon esitys asukastilaisuudessa 22.8.2018

Osallistuvan Vantaan sivun linkki koskien Myyrmäen asemanseudun uusistamista

Lisätietoja

Anna Hakamäki
Asemakaava-arkkitehti
050 3181 629
anna.hakamaki@vantaa.fi

Timo Kallaluoto
aluearkkitehti
050 312 2132
timo.kallaluoto@vantaa.fi

Julkaistu: 29.3.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter