Tikkurilan uuden päiväkodin krokotiililiukumäki kutsuu laskemaan

Tikkurilan tiiviiseen keskustaan on sovitettu arkkitehtuuriltaan iloinen rakennus, joka tarjoaa tilat uudenlaista toimintatapaa soveltavalle suurelle päiväkodille.

Uusi Tikkurilan päiväkoti otetaan käyttöön 12.11.2019. Naapurit ja muut kaupunkilaiset kutsutaan tutustumaan tiloihin avointen ovien tilaisuudessa tammikuussa.

Päiväkoti vastaa Tikkurilan keskustan kasvavaan päiväkotitarpeeseen. Koostaan huolimatta rakennus on suunniteltu niin, että kukin lapsiryhmä toimii sisällä helposti hahmottuvalla pienemmällä kotialueella.

Valmiin alueen tiivis tontti

Suuri päiväkoti on saatu sovitettua aivan kaupungin ytimeen uudenlaisilla ratkaisuilla. Kolmeen kerrokseen päädyttiin, jotta tontille saatiin mahdollisimman paljon leikkipihaa.

Monikäyttöiset sisätilat, monimuotoinen piha ja valmiiden viheralueiden hyödyntäminen mahdollistavat leikkiin ja liikkumiseen perustuvan pedagogisen toiminnan. Päiväkodin oppimisympäristönä toimivat uuden rakennuksen monipuolisten mahdollisuuksien lisäksi Tikkurilan kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut sekä koko Tikkurilan keskusta-alue.

Keskeinen sijainti ja liikuntasali-monitoimitila antavat hyvät mahdollisuudet myös kuntalaisille harraste- ym. käyttöön viikonloppuisin, kun päiväkodissa ei ole toimintaa. Samalla iltaisinkin valaistu ja aktiivisessa käytössä oleva rakennus luo ympärilleen kaupunkilaisten toivomaa turvallisuutta.

Kahden johtajan päiväkoti

Päiväkodissa pilotoidaan jaetun johtajuuden mallia. Toimintayksikköä johtaa kaksi päiväkodin johtajaa. Toisen johtajan vastuulla ovat henkilöstöhallintoon, talouteen ja tukipalveluihin liittyvät asiat, kun toinen puolestaan vastaa päiväkodin pedagogisesta johtamisesta ja perheiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

– Tikkurilan päiväkodin johtamismalli on kiinnostava kahden päiväkodinjohtajan johtamispilotti, jonka kokemuksia odotamme innolla. Saamme tietoa miten suuren yli 250 paikkaisen päiväkodin johtaminen kannattaa järjestää mahdollisimman toimivaksi. Kokonaisuuteen kuuluvat iltahoitoa tarjoava Tikkurilan sekä Krassitien päiväkodit. Näiden superpäiväkotien johtamiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, joissa lapsiryhmien henkilöstö saa keskittyä omaan varhaiskasvatustyöhönsä ja sen kehittämiseen, kertoo varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen.

Vantaalla ei ole aiempaa kokemusta kolmikerroksisesta päiväkodista. Käyttäjät ovat olleet tiiviissä yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa ja suunnittelussa onkin löydetty haasteisiin ratkaisut.

Lapsiryhmät käyttävät erillisiä sisäänkäyntejä, joita on kaikkiaan neljä. Kussakin on oma kuraeteinen ja wc-pesutilat. Pienten lasten ryhmien siirtyminen on ratkaistu suurella hissillä, johon koko ryhmä mahtuu kerralla kasvattajansa kanssa. Ryhmät ulkoilevat porrastetusti. Ulos pihalle päästään muun muassa iloista krokotiililiukumäkeä pitkin. Aamun ja iltapäivän saattoliikenne on järjestetty turvallisesti Neilikkatien kautta.

Laatuun kiinnitetty erityistä huomiota

- Työmaalla on hyödynnetty 3D-mallinnusta jokapäiväisessä työssä, mistä on saatu hyvää kokemusta. Urakoitsijan työn jälki on ollut laadukasta ja yhteistyö sujunut hyvin, kiittää tilakeskusjohtaja Pekka Wallenius.

Vantaa haluaa parantaa toimitilojensa sisäilmaa, joten rakennusaikaisesta kosteudenhallinnasta on pidetty erityistä huolta, muun muassa alapohjien seinien ja lattioiden kuivumisprosessia on seurattu huolellisesti. Työmaan siivouksen taso on varmistettu myös rakenteissa piiloon jäävissä kohdissa.

Rakennuksen pääsuunnittelijoita ovat Jani Ristimäki ja Laura Vara Parviainen Arkkitehdit Oy:stä.

Julkaistu: 5.11.2019 
(muokattu: )

Ajankohtaista

Twitter