Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on tarkoitettu kaikille peruskoulun oppilaille. Jokaisessa koulussa on oma kouluterveydenhoitaja, joka kutsuu oppilaat terveystarkastukseen vuosittain. Terveydenhoitajan luokse voi mennä myös ilman ajanvarausta.

Huoltajat voivat olla yhteydessä kouluterveydenhoitajaan lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Koululääkärin vastaanotolle kutsutaan oppilaat ja huoltajat 1., 5. ja 8. luokalla. Muissa tilanteissa koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan kouluterveydenhoitajan kautta.

Oppilashuollon keskeinen tavoite on ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tuki. Oppilashuoltotyötä toteutetaan aina yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Tarkastus kerran lukuvuodessa

Kouluterveydenhoitaja tapaa jokaisen oppilaan vähintään kerran lukuvuoden aikana määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Tapaamisessa oppilaalle tehdään terveystarkastus ja kartoitetaan kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä asioita. Terveystarkastuksessa annetaan myös terveysneuvontaa ja keskustellaan oppilaan terveyteen liittyvistä asioista.

1., 5. ja 8. luokalla terveystarkastus toteutetaan koululääkärin ja terveydenhoitajan tekemänä yhteistarkastuksena ja siihen kutsutaan mukaan myös oppilaan huoltajat.

Sairastaminen ja tapaturmat

Koulupäivän tai koulumatkan aikana tapahtuneen tapaturman sattuessa tai oppilaan äkillisesti sairastuessa ensiapu annetaan koululla. Koulusta otetaan yhteyttä huoltajiin, jotka huolehtivat lapsensa tarvittaessa jatkohoitoon terveysasemalle. Lapsen sairastuessa tai loukkaantuessa vapaa-ajalla huoltajat huolehtivat lapsen hoidosta.

Koululaisen hammashoito

Suun terveydenhuollon palvelut ovat osa kouluterveydenhuoltoa ja ne ovat maksuttomia kaikille alle 18-vuotiaille. Oppilaat kutsutaan suun terveystarkastukseen hammashoitolaan 1., 3., 5. ja 8. luokilla. Muilla luokilla hoitoa annetaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Oppilaiden oikomishoidon tarve arvioidaan kolmannella luokalla. Suun terveystarkastuksen tekee suuhygienisti tai hammaslääkäri. Huoltajat ovat tervetulleita mukaan hammashoitolaan.

Lisää tietoa suun hoidosta ja suun terveydenhuollon palveluista: http://www.vantaa.fi/hammashoito

Rokotukset

Koulussa rokotukset annetaan valtakunnallisen rokotusohjelman mukaisesti. Oppilaan rokotustiedot tarkistetaan terveystarkastuksen yhteydessä. Rokotustiedot siirtyvät lastenneuvolasta kouluterveydenhuoltoon lapsen aloittaessa koulun.

Koulujen terveellisyys ja turvallisuus

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ja seuranta, yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tsemppiä kouluvuoteen!

#paluuarkeen

Ajankohtaista

Twitter