Hakeminen varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot Vantaalla

Jokaisella vantaalaisella lapsella on oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatuspalveluun.

Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen vaihtoehtona lapsille voi valita osa-aikaisen varhaiskasvatuksen, jota järjestetään joko osapäiväisenä tai osaviikkoisena.

Lapsi voi siirtyä tarvittaessa omasta kokopäiväryhmästä väliaikaisesti osapäiväryhmään. Lapsella on oikeus palata entiseen päiväkotiin tai mahdollisuuksien mukaan entiseen perhepäivähoitopaikkaan varhaiskasvatustarpeen muuttuessa kokopäiväiseksi.

Osapäiväinen on 20 tuntia viikossa päiväkodeissa järjestettävää varhaiskasvatusta. Osapäiväinen varhaiskasvatus voi olla pääosin ryhmämuotoista ja sitä järjestetään jokaisella alueella tarpeen mukaan. Neljä tuntia päivässä toimiva osapäiväryhmä toimii klo 8.30-16.00 välisenä ennalta määriteltynä ajankohtana.

Osaviikkoinen on 20 h viikossa päiväkodeissa järjestettävää varhaiskasvatusta, johon lapsi voi osallistua enintään 4 päivänä viikossa, jolloin varhaiskasvatusaika voi vaihdella eri päivinä. Osaviikkoisissa ei ole erikseen perustettuja ryhmiä, vaan lapset sijoittuvat päiväkodin kokopäiväisiin ryhmiin.

Vantaa tarjoaa perheille myös mahdollisuuden valita varhaiskasvatusajaksi yli 20, mutta enintään 25 tuntia viikossa tai yli 25, mutta alle 35 tuntia viikossa tai vähintään 35 tuntia mutta enintään 50 tuntia viikossa.

Samalla hakemuksella voi hakea

  • paikkaa päiväkodista, perhepäivähoidosta, ryhmäperhepäiväkodista
  • paikkaa varhaiskasvatuksen kerhosta
  • palveluseteliä yksityiseen päiväkotiin

Palveluohjaaja on sinuun yhteydessä 2-3 viikon kuluessa siitä, kun hän on saanut hakemuksesi.

Voit täyttää ja tulostaa Pdf-muodossa olevan varhaiskasvatushakemuksen tai hakea hakemuksen päiväkodeista, varhaiskasvatustoimistosta tai yhteispalvelupisteistä. Hakemuksen voit palauttaa joko päiväkotiin tai postittaa osoitteeseen: Vantaan kaupunki, varhaiskasvatus/asiakasmaksut, PL 313, 01030 Vantaan kaupunki.

Lisätietoja eri varhaiskasvatuspalveluista, toimintaperiaatteista, lasten valinnoista ja valintamenettelyistä saat palveluohjaajilta.

Lasten sijoittaminen varhaiskasvatukseen

Alla kerrotaan, miten hakemuksen käsittely etenee. Päätökset tehdään noin kuukautta ennen toivottua aloitusajankohtaa. Elokuussa aloittavien osalta päätökset tehdään kuitenkin jo ennen juhannusta. Kiireelliset hakemukset käsitellään välittömästi.

1. Hakemuksen käsittely

Palveluohjaaja on yhteydessä perheeseen hakemuksen saapumisen jälkeen sähköpostilla. Kun varhaiskasvatuksessa aloittaminen tulee ajankohtaiseksi, palveluohjaaja on uudestaan yhteydessä perheeseen ja tarkistaa, että varhaiskasvatuksen tarve on vielä voimassa. Palveluohjaaja tarkistaa hakemuksessa annetut tiedot ja kertoo perheelle olemassa olevista eri vaihtoehdoista, alueen paikkatilanteesta ja käsittelyaikataulusta.

2. Sijoittaminen

Lapset sijoitetaan varhaiskasvatukseen huomioiden perheiden toiveet ja opetuslautakunnan 18.5.2015 päättämät sijoittamista ohjaavat periaatteet.

3. Päätös varhaiskasvatuspaikasta perheille

Päätös lähetetään teille kirjallisena tai sähköisenä

4. Varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Paikan vastaanottamisesta ja tutustumisesta sovitte lapsen tulevan varhaiskasvatuspaikan päiväkodin johtajan kanssa. Varhaiskasvatuksen alkaessa teette sopimuksen lapsen varhaiskasvastusajoista päiväkodin johtajan kanssa.

Ajankohtaista

Twitter