Hevoshaan päiväkoti

Hevoshaan päiväkoti avataan 5.8.2019 Hakunilaan Hevoshaantielle, urheilupuiston ja uimahallin läheisyyteen. Lähimetsät ja urheilupuisto tuovat monia mahdollisuuksia aktiiviselle toiminnalle ja erilaisille oppimisympäristöille.

Päiväkodissa toimii yhteensä 6 kotialuetta 1-6-vuotiaille lapsille. Toimimme pienryhmätoiminnan periaatteiden mukaisesti, näin lapset saavat osallistua hyvin kehitystään ja oppimistaan tukevaan toimintaan. Parityöskentelymalli ja siihen suunnitellut tilat mahdollistavat lapsen osallisuuden ja yksilöllisyyden hyvin.

Yhteisen arjen jakaminen ja yhdessä toimiminen avartavat jokaisen lapsen elämännäkemystä ja lisäävät suvaitsevaisuutta. Lapset saavat hyviä valmiuksia toimia eri tilanteissa erilaisten ihmisten kanssa.

Turvallinen kasvuympäristö muodostuu positiivisesta ilmapiiristä. Lasten, perheiden ja henkilökunnan yhteistyö mahdollistaa ympäristön, jossa voi yhdessä ihmetellä elämän suuria asioita. Koko päiväkoti toimii yhteisönä.

Ajankohtaista

Instagram @vantaankaupunki

Twitter