Lehdokin päiväkoti

Lehdokin päiväkoti kuuluu Lehdokin toimintayksikköön yhdessä Kämmekkäpuiston päiväkodin kanssa. Päiväkoti sijaitsee Tikkurilan keskustassa hyvien kulkuyhteyksien varrella. Päiväkodissa on mukavat ja kodikkaat tilat neljälle lapsiryhmälle: Viikarit ja Nassikat 1-3-vuotiaiden ryhmät​ sekä Tenavat ja Röllit 3-5-vuotiaiden ryhmät​.

Päiväkodissa työskentelee kuusi varhaiskasvatuksen opettajaa ja kuusi lastenhoitajaa sekä kaksi avustajaa. ​Olemme avoinna arkisin klo 6.00-17.00.

Yhteinen oppimisympäristömme

Lehdokin päiväkodin oppimisympäristöt rakentuvat fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta oppimisympäristöistä. ​

Fyysisiä oppimisympäristöjä ovat päiväkodin sisä- ja ulkotilojen lisäksi eri kulttuuripalvelut, (mm. ​
Vernissa, Lasten taidetalo Pessi, museot ja kirjasto ) koko kaupunkiympäristö ja lähiluonto.​

Meille on tärkeää, että lapsi tulee kohdatuksi ja kuunnelluksi ja että päiväkotiin on turvallista tulla. ​

Leikki ja vuorovaikutus ovat keskiössä päiväkodissamme ja haluamme, että jokaisella lapsella on tunne ryhmään kuulumisesta.

Näin huolehdimme lasten hyvinvoinnista

Keskeistä hyvinvointityössä ​päiväkodissamme on toisten kunnioitus sekä erilaisuuden kunnioittaminen ja arvostus. Lasten vahvuuksien esille nostaminen ja positiivisen pedagogiikan periaatteet ovat keskiössä. ​

Yhteistyö vanhempien kanssa on tärkeä osa hyvinvointityötämme.​

Hyvinvointityön tukena ovat neuvola, kuraattori- ja psykologipalvelut sekä alueen konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja.

​Päivitämme ja arvioimme myös kiusaamisen ​ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelman ​vuosittain.​​

Viestintä ja yhteistyö huoltajien kanssa

Yhteistyö huoltajien kanssa on meille tärkeää. Haluamme kohdata perheet päivittäin tuonti- ja hakutilanteissa. Yhteistyö pitää sisällään myös aloitus-, vasu-/leops-keskustelut, vanhempainillat ja muut yhteiset tapahtumat.​

Viestinnässä ja tiedottamisessa hyödynnämme sähköpostia, puheluita, tekstiviestejä ja Whatsappia sekä päiväkodin ilmoitustaulua.​

Vanhempaintoimikunta on ollut aktiivinen edellisinä vuosina ja toivomme, että tämä yhteistyö jatkuu.​

Ajankohtaista