Asuinkerrostalotontin tarjouskilpailu Koivuhaassa 15.11.2019 – 31.1.2020

Vantaan kaupunki järjestää tarjouskilpailun asuinkerrostalotontista 68161/12.

Kilpailun tavoitteena on löytää tontille toteuttaja, joka rakentaa tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet.

Tontti varataan kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneelle kilpailuosallistujalle. Tontin lähtöhinta on määritelty etukäteen (550 €/k-m2).

Kilpailutontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiöiden omistukseen. Kilpailuun voivat osallistua rakennuttajat, joilla on referenssejä vastaavanlaisista rakennushankkeista.

Tontin saaja sitoutuu noudattamaan saamansa tontin asemakaavamääräyksiä, kilpailuohjelmaa sekä asuntotonttien luovutushetkellä voimassa olevia luovutusehtoja.

Kilpailu päättyy 31.1.2020 klo 12.00.

Tonttikilpailu Havukoskella 15.11.2019 – 31.1.2020

Vantaan kaupunki järjestää tarjouskilpailun asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonttien (AK- ja AKR-tonttien) luovuttamisesta.

Kilpailun tavoitteena on löytää asuinkerrostalojen, rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten tonteille 74613/1-6 toteuttaja, joka rakentaa tonteille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet. Koko kortteli on tarkoituksenmukaista toteuttaa yhtenä kokonaisuutena.

Tontti varataan kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneelle kilpailuosallistujalle. Tontin lähtöhinta on määritelty etukäteen (450 €/k-m2).

Kilpailutonteille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiön omistukseen. Tontin saaja sitoutuu noudattamaan saamansa tontin asemakaavamääräyksiä, kilpailuohjelmaa sekä asuntotonttien luovutushetkellä voimassa olevia luovutusehtoja.

Alueen kunnallistekniikka (mm. Piippilakinkuja ja HSY:n vesihuoltolinjat) rakennetaan aikaisintaan vuonna 2021. Kilpailijan tulee huomioida, että tontteja pääsee rakentamaan aikaisintaan arviolta vuonna 2022.

Kilpailu päättyy 31.1.2020 klo 12.00.

Asuinpientalotontin tarjouskilpailu Varistossa 3.9. - 1.11.2019

Vantaan kaupunki järjestää tarjouskilpailun asuinpientalotontin (AP-tontin) luovuttamisesta. Kilpailun tavoitteena on löytää asuinpientalotontille 14002/21 toteuttaja, joka rakentaa tontille vapaarahoitteisia omistusasuntoja huomioiden kaupungin ympäristö- ja ilmastotavoitteet.

Tontti varataan kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneelle kilpailuosallistujalle. Tontin lähtöhinta on määritelty etukäteen (550 €/k-m2).

Kilpailutontille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontti jää asunto-osakeyhtiön omistukseen. Tontin saaja sitoutuu noudattamaan saamansa tontin asemakaavamääräyksiä, kilpailuohjelmaa sekä asuntotonttien luovutushetkellä voimassa olevia luovutusehtoja.

Kilpailu päättyy 1.11.2019 klo 12.00.

Tietoa kilpailusta

Kormuniityn neuvottelumenettely 18.6. - 12.9.2019

Vantaan kaupunki järjestää neuvottelumenettelyn Kormuniityn alueen rakentamisesta.

Kaupunki valitsee neuvottelumenettelyn kautta rakennuttajan tai rakennuttajaryhmän, joka täyttää parhaiten asetetut tavoitteet ja ehdot ja joka parhaiten sitoutuu viitesuunnitelmassa esitettyihin periaatteisiin ja, joka osallistuu alueen kaavoitukseen kumppanuuskaavoituksena.

Kaupunki myy tontit suunnitteluvarauksen saaneelle asemakaavamuutoksen voimaantulon jälkeen noudattaen soveltuvin osin kaupunginhallituksen hyväksymiä luovutushetkellä voimassa olevia asuntotonttien luovutusehtoja.

Tietoa neuvottelumenettelystä

Tonttihaku Keimolanmäessä 29.4. – 15.8.2019

Vantaan kaupunki järjestää tonttihaun kerrostalotontin (AK-tontin) luovuttamisesta.

Vantaan kaupungilla on tavoitteena löytää yksi tai kaksi toteuttajaa rakentamaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa Keimolanmäkeen. Tontin käypä yksikköhinta on määritelty etukäteen. Tontinsaaja tai -saajat valitaan arpomalla. Tontille 22012/1 on toteutettava vähintään puolet vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa ja loput on mahdollista toteuttaa osaomistus- tai asumisoikeustuotantona. Tontille 22012/1 on mahdollista toteuttaa myös pelkästään vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa.

Tontti on mahdollista jakaa kahdeksi eri tontiksi tonttivarauksen jälkeen. Tonttia ei luovuteta tonttirahastoille vaan se myydään suoraan suoraan asunto-osakeyhtiölle tai asumisoikeustoimijalle.

Tietoa kilpailusta

Tonttikilpailu Leinelässä 29.11.2018 - 28.2.2019

Vantaan kaupunki järjestää kilpailun kolmen kerrostalotontin (AK-tontin) luovuttamisesta. Kilpailun tavoitteena on löytää tonteille toteuttajat, jotka sitoutuvat rakentamaan asuntoja tonteille kilpailuehdotuksessa esittämällään hinnalla. Kilpailutonteille on rakennettava kohtuuhintaista vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontit myydään asunto-osakeyhtiöille.

Asuntojen hinnoittelussa tulee pyrkiä tasoon, jossa kohteen velaton myyntihinta on alle vastaavien uusien asuntojen keskimääräisen myyntihinnan.

Kilpailutontin voittaa toimija, joka esittää tonttikohtaisesti asuntojen edullisimman velattoman myyntihinnan, jolla sitoutuu myymään asunnot.

Huom. kilpailuaineistoon on 10.1.2019 lisätty asemakaava (dwg) ja katusuunnitelma (dgn). Katusuunnitelman tasokoordinaatisto on VVJ ja korkeusjärjestelmä N43. Asemakaavan tasokoordinaatisto on ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmä N2000.

Tietoa kilpailusta

Päättyneet kilpailut

Ammattirakennuttajille tarkoitettujen tonttikilpailujen tonttiesitteet sekä muut materiaalit siirretään tänne kilpailun päättymisen jälkeen.

Kerrostalotonttikilpailu Kivistössä
23.10.–1.12.2017

Vantaan kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kivistön asuinkerrostalotontista 92-23-150-2 vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Kaupunki on määrittänyt tontin pohjahinnaksi 550 €/k-m2. Asuntojen kokonaismäärästä korkeintaan 30 % saa olla yksiöitä, vähintään 30 % pitää olla kolmioita ja vähintään 10 % pitää olla suurempia perheasuntoja (vähintään 4h + k/kk). Tontin omistaa kaupungin omistama asunto-osakeyhtiö, jonka osakekanta myydään tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneelle.

Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 4 760 k-m2.

Ostotarjoukset pyydetään toimittamaan kaupungin kirjaamoon suljetussa kirjekuoressa viimeistään perjantaina 1.12.2017 klo 15.00 mennessä. Postitse lähetetyt tarjoukset on oltava perillä kirjaamossa määräaikaan mennessä.

Tietoa kilpailusta

Tonttiesite
Karttalinkki
Kaava: Kivistön keskusta-asuminen 5
Kaavamääräykset
Taideohje
Putkikeräysjätejärjestelmän suunnitelma
Johtokartta

Karttalinkin kautta saatavilla asemakaavakartta sekä paljon erilaista kartta- ja paikkatietoaineistoa.

Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu 29.5.-29.9.2017

Vantaan kaupunki järjesti Kivistön yhteisöllisen korttelin suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun 29.5.-29.9.2017. Kaupunkinsuunnittelulautakunta 20.11.2017 valitsi kilpailun voittajaksi kilpailuehdotuksen Korttelikylä, jonka rakennuttajina toimivat YIT Rakennus Oy ja Asuntosäätiö.

Kilpailu oli suunnattu kilpailijaryhmille, joissa on mukana vähintään kaksi nimettyä rakennuttajaa. Kilpailun tavoitteena oli luoda Kivistön keskustaan yhteisöllinen ja omaleimainen asuinkortteli, jossa asukkaat voivat elää aktiivista ja yhteisöllistä kaupunkielämää. Kilpailuohjelmassa haettiin korttelin asukkaiden yhteisöllisyyttä mahdollistavia ideoita ja ratkaisuja.

Kilpailutontin 23151/3 kokonaisrakennusoikeus on 11 730 k-m2, josta noin puolet osoitetaan valtion tukemaan vuokra-asuntotuotantoon ja noin puolet vapaarahoitteiseen omitusasuntotuotantoon. Molemmissa hallintamuodoissa kolmioita tai isompia huoneistoja tulee olla vähintään 40 prosenttia asunnoista.

Otteet kilpailuehdotuksista

Pientalotonttikilpailu rakennuttajille 25.4. – 14.6.2017

Vantaan kaupunki järjestää kilpailun yhteensä 21 pientalo- ja pienkerrostaloasumiseen tarkoitetun tontin luovuttamisesta. Tontit sijaitsevat monipuolisesti Vantaan eri kaupunginosissa. Kilpailu on tarkoitettu ammattimaisille rakennuttajille. Kilpailun tavoitteena on löytää toteuttajat rakentamaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa Vantaalle.

Kilpailutonteille on rakennettava vapaarahoitteista omistusasuntotuotantoa siten, että tontit myydään asunto-osakeyhtiöille tai pientalojen ostajille. Kilpailutontin voittaa toimija, joka esittää tonttikohtaisesti asuntojen edullisimman myyntihinnan, jolla sitoutuu myymään asunnot.

Monipuolisen tonttitarjonnan ja pienten kohteiden ansiosta kilpailu soveltuu hyvin myös pienemmille toimijoille.

Kilpailuesite

Hakemuslomake

Tonttikartat

Maaperätiedot (11 Mt zip)

Johtokartat (12 Mt zip)

kartta.vantaa.fi

Kerrostalotonttikilpailu Kaivokselassa 9.3.–8.5.2017

Vantaan kaupunki järjestää tarjouskilpailun Kaivokselan asuinkerrostalotontista vapaarahoitteiseen omistusasuntotuotantoon. Kaupunki on määrittänyt tontin pohjahinnaksi 470 €/k-m2. Tontti myydään erikseen kyseisestä tontista korkeimman ostotarjouksen (€/k-m2) tehneelle.

Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus on 760 k-m2.

Ostotarjoukset pyydetään toimittamaan kaupungin kirjaamoon suljetussa kirjekuoressa viimeistään maanantaina 8.5.2017 klo 15.00 mennessä. Postitse lähetetyt tarjoukset on oltava perillä kirjaamossa määräaikaan mennessä.

Tarkemmat tiedot tonttihausta löytyvät oheisesta tonttikilpailun esitteestä.

Kilpailuesite

Alue karttapalvelussa

Kaavamääräykset

Tonttijako

Parkkiyhtiön yhtiöjärjestys (luonnos)

Pysäköintisopimus (luonnos)

Yhteisjärjestelysopimus (luonnos)

Ajankohtaista

Twitter