Kaavatyöhön osallistuminen

Tilanne 12.3.2020 alkaen: Perustuen tämänhetkisiin valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi, kaavatöihin liittyvät yleisötilaisuudet ja -tapaamiset perutaan toukokuun loppuun (31.5.2020) saakka. Osa tilaisuuksista voitaneen järjestää myöhempänä ajankohtana, mutta suurimpaan osaan valmistellaan parhaillaan vaihtoehtoisia osallistumistapoja. Tiedot kunkin kaavatyön osallistumisen järjestämisestä päivitetään tälle sivulle sitä mukaa kun tiedot tarkentuvat.

Olethan huomannut, että kaikista kaavatöistä on oma verkkosivu. Sivulta löytyy kaavaa suunnittelevan henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.

Miltä näyttää Tikkurilan tulevaisuus?

Työn alla oleva Tikkurilan kaavarunko 2020 on suunnitelma, joka ohjaa tulevaisuuden asemakaavoitusta. Työssä mietitään Tikkurilan tulevaisuutta 2040-luvulle asti. Kaavarunkoalue sijaitsee Tikkurilan keskustassa ja sisältää koko Tikkurilan kaupunginosan. Tämän lisäksi alueeseen kuuluu osia Jokiniemestä, Hiekkaharjusta, Viertolasta ja Kuninkaalasta.

Tutustu kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Vastaa kyselyyn karttamerkinnöin ja/tai avovastauksin. Kysely on auki 17.3. - 7.5.2020.

Tikkurilassa oli tarkoitus pitää asukastilaisuus 31.3.2020. Diaesitykseen on koottu sisältöä, jota oli tarkoitus esitellä tilaisuudessa.

Aviapoliksen teematyö ohjaa kokonaisvaltaisesti alueen suunnittelua

Työllä ohjataan alueen asemakaavamuutoksia ja niihin liittyviä muita maankäytön suunnitelmia. Teematyössä tutkitaan mm. kaupunkivihreän sijoittumista, kävely-ympäristön periaatteita ja alueen kaupunkikuvallista identiteettiä. Työ keskittyy Veromiehen kaupunginosaan sekä osin Pakkalan pohjoisosiin. Tavoitteena on tehdä jopa 20000 uuden asukkaan kaupunginosa sekä työpaikka-alue kymmenille tuhansille työntekijöille.

Lue lisää teematyöstä.

Kerro mielipiteesi Veromies-Pakkalan kehittämisestä!

Kyselyn tuloksia hyödynnetään tekeillä olevassa Aviapoliksen asemakaavoituksen teematyössä, jossa tutkitaan mm. kaupunkivihreää, kävely-ympäristöä ja alueen identiteettiä. Teematyö luo pohjaa tuleville asemakaavamuutoksille.

Kysely on auki 27.2. – 15.4.2020. Vastaa kyselyyn osoitteessa: https://webropol.com/s/aviapolisteemat

Kelokuusenkujalle kerrostalo 200 asunnolle

Tavoitteena on kaavoittaa kyseinen alue asuinkerrostalokorttelille, johon tulee noin 12 000 k-m2 asumista 4-8 kerroksisiin taloihin.

Perustuen valtakunnallisiin suosituksiin koronaviruksen leviämisen estämiseksi Uomarinteen koulun 12.3.2020 asukastilaisuus peruttiin.
Diaesitys, joka oli tarkoitus esittää.

Asukaskysely Pähkinärinteen alueen asukkaille

Kysely koskee Pähkinärinteen alueen kehittämistä. Tällä kyselyllä Vantaan asemakaavoitus haluaa kartoittaa asukkaiden ja muiden alueella toimivien mielipiteitä alueen ominaispiirteistä, kehittämistarpeista sekä liikkumisesta alueen jatkosuunnittelua varten. Kysely on auki 13.1. - 31.3.2020. Vastaa kyselyyn.

Tilaa alueellinen kirje

Vantaan alueelliset uutiskirjeet valottavat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kaupungin suuralueiden kaavoitus- ja kehittämissuunnitelmia sekä asukastilaisuuksia. Tilaa uutiskirje.

Ajankohtaista

Twitter