Kaavatyöhön osallistuminen

Asukaskysely Pähkinärinteen alueen asukkaille

Kysely koskee Pähkinärinteen alueen kehittämistä. Tällä kyselyllä Vantaan asemakaavoitus haluaa kartoittaa asukkaiden ja muiden alueella toimivien mielipiteitä alueen ominaispiirteistä, kehittämistarpeista sekä liikkumisesta alueen jatkosuunnittelua varten. Kysely on auki 13.1. - 8.3.2020. Vastaa kyselyyn.

Kivistössä käynnistyy Turkoosikehän ja Lumikvartsin asemakaavoitus<

Turkoosikehän suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan pohjoispuolella asuntomessualueen läheisyydessä. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa Lapinkylän asemaan tukeutuvia monimuotoisia, värikkäitä ja resurssiviisaita asema- ja keskustakortteleita noin uudelle 2000 asukkaalle sekä mm. hulevesipuisto, pysäköintilaitos, kivijalkaliiketiloja, korttelisauna ja päiväkoti. Asemakaavan teemana on vesien ja viljelyn teemanaapurusto.

Lumikvartsin suunnittelualue sijaitsee Kivistön keskustassa Kehäradan eteläpuolella. Asemakaavan tavoitteena on mahdollistaa monimuotoisten ja resurssiviisaiden keskustakortteleiden metsänaapurusto noin 1 500 asukkaalle sekä mm. pysäköintilaitos, kivijalkaliiketiloja, päiväkoti ja koirapuisto.

Ensimmäisen kerran asemakaavatöitä esitellään Asukastila Rubiinissa 30.1.2020 klo 16-19. Tervetuloa!

Miltä Lapinkylä näyttää vuonna 2050?

Lapinkylän alue on suurien muutoksien edessä Kivistön tiivis­tyessä ja kaupungin rakentuessa kehäradan molemmin puolin uuden asemaseisakkeen myötä. Miten asemakorttelien teho­kas rakentaminen ja olemassa oleva pientalovaltainen rakenta­minen sovitetaan yhteen? Kuinka alueidentiteetti säilytetään?

Vastaamalla lyhyeen kyselyyn pääset antamaan asukaslähtöis­tä tietoa alueesta.

Kysely auki toistaiseksi. Vastaa kyselyyn.

Tikkurilan asukaskastilaisuus

Vantaan kaupungintalolla järjestettiin tilaisuus 18.9.
Ohjelmassa oli ajankohtaisten töiden esittelyä sekä osallistavat työpajat uudistuvan Tikkurilan kaavarungon tiimoilta.
Voit lukea muitiinpanoja tilaisuudesta ja katsoa esitykset. Tutustu myös kaavoihin.

Tilaa alueellinen kirje

Vantaan alueelliset uutiskirjeet valottavat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kaupungin suuralueiden kaavoitus- ja kehittämissuunnitelmia sekä asukastilaisuuksia.

Ajankohtaista

Twitter