Sinua saattaa kiinnostaa!

Yleiskaavaluonnos nähtäville 18.2. - 29.3.2019

"Nyt on vantaalaisten vuoro arvioida yleiskaavan tavoitteita ja kaupungin kasvun suuntaa", toteaa kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Ajankohtaisia asemakaavoja Vapaalassa, Varistossa ja Myyrmäessä!

Luhtitien jatkaminen Raappavuorentielle avaa uuden yhteyden Pähkinärinteestä Louhelan asemalle ja tekee mahdolliseksi joukkoliikenteen kehittämisen ja Myyrmäen tiivistymisen.

Luhtitien kaava-alueeseen 141100 kuuluu Vapaalanmetsä palstaviljelyalueineen, Luhtitietä ja Luhtikulman alue, Raappavuorenpuiston lähivirkistysaluetta sekä Pellaksentie 9.

Asuinkerrostaloja Raappavuorenpuistoon 002049 ja Kelokuusenmäelle 002156 sekä Myyrmäen huollon tontti 002418.

Kaavamuutosalueet (kaavanrot 002049, 002156 ja 002418) sijaitsevat Myyrmäessä, Raappavuorentien länsipuolella. Kaupungin tavoitteena on kaavoittaa nykyisen Uomatien pohjois- ja eteläpuolelle asumista voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti sekä kaavoittaa Myyrmäen huollelle uusi huoltotontti Raappavuorentien varteen.

Kaavatilaisuus pidetään Kilterin koulun auditoriossa ja ruokalassa (Iskostie 8) keskiviikkona 27.3.2019 klo 17.30

Kivistön kaavarunkokysely - kysely luonnosaineistosta

Kysely perustuu Kivistön keskustan kaavarungon luonnosaineistoon. Kaavarunko kattaa alueet noin yhden kilometrin säteellä Kivistön asemasta ja Lapinkylän asemavarauksesta. Kaavarunko ohjaa alueen asemakaavoitusta määrittäen alueen kehityssuunnan ja osoittaen yleispiirteiset maankäytön ratkaisut.

Kaavarunkon työstäminen jatkuu vuoden 2019 aikana ehdotusvaiheeseen ja siksi haluamme kysyä juuri sinulta, mitä suunnitteluperiaatteita on sinun mielestäsi Kivistössä korostettava ja miksi? Tuloksia käytämme kaavarungon työstämisessä ja eri suunnitteluvaihtoehtojen valitsemisessa.

Kysely on auki 1.4.2019 saakka.

MATTI-järjestelmä parantaa toimintaympäristöamme

Vantaan kaupungin maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala on ottamassa asteittain käyttöön MATTI-järjestelmää. Nykyisten järjestelmien ylläpito on jo lakannut ja käyttöönottovaihe on tällä hetkellä suunniteltu tapahtuvan helmikuun puolenvälin jälkeen.

Käyttökatkon aikana kaupunkisuunnittelussa varsinaisten kaavojen laadinta hidastuu, koska panostuksemme on opetella uusia toimintatapoja ja saada aineisto siirrettyä uuteen järjestelmäämme. Pyydämme yhteistyötahoiltamme kärsivällisyyttä.

Käyttökatkon aikana (tammi-helmikuu) kartta.vantaa.fi -palvelusta ei saa ajantasaista tietoa tämän käyttöönottovaiheen sisällön osalta., jotka ovat mm. asemakaavoitus, rakennusvalvonnan lupaprosessit ja kaupunkisuunnittelun poikkeamispäätökset integroituna Lupapisteen kanssa, sekä kaupunkimallin hallinta.

Tarkempia tietoja kaavoitustilanteesta voi kysyä maankäytön asiakaspalvelun kautta.

Tilaa alueellinen kirje

Vantaan alueelliset uutiskirjeet valottavat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kaupungin suuralueiden kaavoitus- ja kehittämissuunnitelmia sekä asukastilaisuuksia.

Ajankohtaista

Twitter