Aviapolis – Liikennelabran virallinen yritysalue

Aviapolis liikennelabra dronekuljetus

Aviapolis toimii Liikennelabran virallisena markkinatestausalueena, tarjoten mahdollisuuden uuden liiketoiminnan kehittämiselle.

Liikennelabra on Trafin ylläpitämä kokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää liikkumisen palveluja ja liikenteen digitalisaatiota edistämällä ympäristöystävällisiä ja turvallisia ratkaisuja. Ratkaisujen kehitystä tuetaan edistämällä yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä sekä kannustamalla valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita konseptien testaukseen.

Liikennelabra mahdollistaa konseptien testauksen kymmenellä konseptitestausalueella, sekä liiketoiminnan testauksen Aviapoliksen markkinatestausalueella.

Tavoite: Löytää kestäviä liikenteen, liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja, jotka ovat laajennettavissa muualle Suomeen sekä kansainvälisesti.

NYKYTILANNE

  • Henkilöautoiluun perustuva liikenne
  • Vakioreiteillä operoiva, kiinteähintainen ja aikataulusidonnainen julkinen liikenne

TAVOITETILA 2021+

  • Aviapoliksen liikenne siirtyy omaan henkilöautoon perustuvasta liikkumisesta järjestelmään, jossa julkinen ja yksityinen liikenne yhdistyy innovatiivisilla ratkaisuilla.
  • Uudet kaupunkilogistiikan ratkaisut, jotka ovat hiljaisia, turvallisia ja vähäpäästöisiä.
  • Lisäksi luodaan toimintamalli Espoon ja Helsingin kanssa, minkä avulla kokeilut toteutetaan ja opit hyödynnetään kaikkialla. Tässä kehittämisessä otetaan huomioon kestävän liikkumisen strategisen ohjelman (SUMP, Sustainable Urban Mobility Plan) suunnittelun periaatteita.

Muutosprojektin tavoitteeseen pyritään neljän alatavoitteen kautta:

  1. Tiivistyvän kaupunkialueen ovelta ovelle -liikkumispalveluiden kokonaisuus parantamassa alueen liikkumisen palveluastetta ja vähentämässä henkilöautoriippuvuutta
  2. Liikenteen dataa hyödynnetään laajemmin kestävien, vähäpäästöisten ratkaisujen löytämisessä ja uusien palveluiden toteuttamisessa
  3. Kehittyvän kaupunkirakenteen yhdistäminen kestävästi logistiikkatoimintaan vähentäen ruuhkia, päästöjä ja melua
  4. Droonilogistiikan kautta nopeammat toimitusajat, edullisemmat jakelukustannukset ja alhaisemmat päästöt

Aviapolis Liikennelabra on Smart & Clean muutosprojekti, joka tähtää kolmivuotiseen hankkeeseen. Projekti käynnistyy marraskuun lopussa ja mukana alkuvaiheessa on noin 30 yritystä.

Ajankohtaista

Twitter