Yleiskaavoitus

Yleiskaava on yleispiirteinen suunnitelma, jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakennetta, maankäyttöä ja liikenneverkkoa. Siinä varataan alueita mm. asumisen, työpaikkojen, liikenteen, luonnonsuojelun ja virkistyksen tarpeisiin.

Yleiskaava esitetään kartalla, ja siihen kuuluvat lisäksi kaavamerkinnät ja -määräykset sekä kaavaselostus. Tyypillisiä yleiskaavassa ratkaistavia asioita ovat mm. uudet pääliikenneväylät, kaupungin laajenemissuunnat ja erityistoimintojen kuten varikkojen, jätteenkäsittelylaitosten ja vastaavien ympäristöhäiriötä aiheuttavien toimintojen sijoittuminen.

Yleiskaavojen ajantasaisuuden arvointi

Arviointityön tavoitteena on selvittää, miten yleiskaavat ovat toteutuneet ja miltä osin niissä on tarkistustarpeita.

Kaupan palveluverkko

Selvitys ja -suunnitelma päivittää Vantaan kaupan maankäytöllisen kehittämisen ja ohjaamisen periaatteet.

Joukkoliikennekaupunki

Kasvun ja palvelurakenteen halutaan tukeutuvan raideliikenteeseen ja joukkoliikenteeseen. Tutustu selvitykseen.

Lentokone

Helsinginseutu.fi

Helsingin seudun 14 kuntaa tekevät maankäyttöä, asumista ja liikennettä koskevaa strategista yhteistyötä MAL-neuvottelukunnan puitteissa.

maakuntakaava

Uudenmaanliitto.fi

4. maakuntakaavan tavoitteena on kilpailukykyinen ja hyvinvoiva Uusimaa. Kaava tulee kattamaan koko maakunnan, lukuun ottamatta Östersundomia.

Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaava

Yhteinenostersundom.fi

Östersundomiin laaditaan Helsingin, Sipoon ja Vantaan yhteinen yleiskaava. Seuraa valmistelua, tutustu kaavaan ja kerro näkemyksesi suunnitelmista.

Ymparisto.fi

Ymparisto.fi on valtion ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu. Yleiskaava ohjaa asemakaavojen laatimista ja on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Ajankohtaista

Twitter