Maalämpökaivon toteuttamisessa hankekohtaisesti
varmistettavat asiat ja toimenpiteet

Alkuperäisestä muuttunut maalämpöreiän sijaintipiirustus ja porausraportti on toimitettava Lupapisteen suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle poraustyön valmistuttua sekä Vantaan mittausosaston sähköpostiosoitteeseen mio@vantaa.fi

Mikäli kiinteistöllä on maanalainen öljysäiliö, tulee se poistaa tai hakea Vantaan ympäristökeskukselta lupa jättää säiliö maahan.

Kiinteistöllä ja naapurikiinteistöillä olevien putkien, johtojen, kaapeleiden sijainti tai reiän tekemiseen vaikuttavat muut seikat eivät ole rakennusvalvonnan tiedossa. Niiden sijainnin selvittäminen ja vaikutus reiän tekemiseen jää hankkeeseen ryhtyvän vastuulle ja huolehdittavaksi.

Pelkkä lämpöpumpun kytkeminen ei edellytä rakennuslupaa. Asennustyöt tulee tehdä määräysten mukaan alan asiantuntijan toimesta.

Mikäli maalämpöreikä tulee poratuksi vinoreikänä siten, että se ulottuu naapurin puolelle, on asiasta tehtävä rasitesopimus ja mittausosaston perustettava kiinteistörasite.

Maalämpöreiän porauksesta syntyvän lietteen käsittelystä on huolehdittava asianmukaisella tavalla, vastuu jää hankkeeseen ryhtyvälle.

Maalämpöjärjestelmissä käytettävien lämmönkeruunesteiden tulee olla vaarattomia ympäristölle ja terveydelle. Käytettävien putkimateriaalien tulee olla hyväksyttyjä. Varastoinnissa ja käsittelyssä on noudatettava palavista nesteistä annettuja määräyksiä.

Mahdolliset porareiän kautta tulevat ylivuotovedet on johdettava hulevesiverkostoon tai
avo-ojaan padotusventtiilillä varustetulla viemäriputkella. (ei salaojiin)

Lausunnoissa esitetyt ehdot ja ohjeet on huomioitava ennen poraustöiden aloittamista.

Katso tarkemmat ohjeet:

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/40953/YO_2013.pdf?sequence=4

Ajankohtaista

Twitter