Ilmoitettavat elintarvikehuoneistot

Tarjoilupaikat (ravintolat, kahvilat, grillit, suurtalouskeittiöt, pitopalvelut)

Elintarvikkeiden tarjoilussa valmistetaan, kuumennetaan tai annostellaan elintarvikkeita ja asiakas syö tarjoillut elintarvikkeet yleensä heti paikan päällä. Tämä toiminta kuuluu ilmoitusvelvollisuuden piiriin.

Vähittäismyyntipaikat (myymälät, kioskit)

Elintarvikkeiden vähittäismyynti on toimintaa, jossa elintarvikkeita myydään kuluttajalle. Elintarvikkeet on usein valmistettu muualla, eikä niitä ole välttämättä tarkoitus syödä heti. Vähittäismyynti on ilmoitusvelvollista toimintaa.

Ulkomyynti

Liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminta voi olla elintarvikkeiden tarjoilua (esim. ravintola tai kahvila) tai vähittäismyyntiä (esim. marjojen tai leivonnaisten myyntiä). Liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos

  • toimija on alkutuottaja, joka on tehnyt alkutuotantoilmoituksen
  • toiminta on vähäriskistä eikä sitä voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. satunnaisesti leivonnaisia myyvä yksityishenkilö tai järjestö).

Liikkuvan elintarvikehuoneiston toiminnan saapumisesta Vantaalle tulee tiedottaa elintarvikevalvontaviranomaista vähintään 4 arkipäivää ennen myyntitapahtumaa.
Lue lisää ulkomyynnistä

Leipomot ja muu teollinen valmistus

Leipomoista ja muusta teollisesta ei-eläinperäisten tuotteiden valmistuksesta (esim. keksien, makeisten ja virvoitusjuomien valmistuspaikoista) on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Eläinperäisten elintarvikkeiden teolliselle valmistukselle haetaan laitoshyväksyntää.

Pakkaamot

Tilasta, jossa käsitellään ja/tai pakataan ei-eläinperäisiä elintarvikkeita (esim. kasvisten, marjojen tai hedelmien kauppakunnostus, makeisten pakkaaminen) on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Pakkaaminen voi sisältyä myös ilmoitettuun elintarvikkeiden valmistus- tai myyntitoimintaan.

Varastot

Elintarvikkeiden varastoinnista on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Jos varastoidaan kylmäsäilytystä vaativia eläimistä saatavia elintarvikkeita, tulee varastolle hakea hyväksyntää varastolaitokseksi.

Kuljetukset

Elintarvikkeiden ammattimaisesta kuljetustoiminnasta on tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus. Kuljetustoiminta voidaan sisällyttää myös kiinteän elintarvikehuoneiston toimintaan ja omavalvontaan, jolloin siitä ei tarvitse ilmoittaa erikseen.

Kylmäsäilytystä vaativien elintarvikkeiden kansainvälisiin kuljetuksiin tarkoitettujen ajoneuvojen tulee olla ATP hyväksyttyjä. Tämän lisäksi näistä ajoneuvoista tulee tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus kuljetusyrityksen koti- tai toimintakuntaan. ATP-kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevia testauksia ja tarkastuksia tekee Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, sekä eräät Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran erikseen hyväksymät kausitarkastusasemat.

Ajankohtaista