Ilmoitus elintarvikehuoneistosta

Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneiston toiminnan aloittamisesta tai olennaisesta muuttamisesta neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai muuttamista. Ilmoitus tehdään elintarvikehuoneiston sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle, Vantaalla ympäristökeskukseen.

Olennaisia muutoksia ovat esim.

  • huoneiston laajennus ja muutokset LVI-laitteissa,
  • merkittävä asiakaspaikkojen lisäys ja
  • uusien toimintojen käyttöönotto.

Ilmoituslomake on saatavilla Vantaan kaupungin verkkoasiointipalvelussa.

Aina ei tarvitse tehdä ilmoitusta

Ilmoitusta toiminnan aloittamisesta ei tarvitse tehdä silloin, kun toiminta on elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä ja

  • toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esim. karkkien myynti vaatekaupan kassapisteellä, kahvin tarjoilu kampaamossa) tai
  • toimija on yksityinen henkilö (esim. leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla) tai
  • toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esim. kirkon, koulun tai urheiluseuran myyjäiset).

Toimijan vaihtumisesta tai lopettamisesta ilmoitus

Elintarvikealan toimijan on tehtävä ilmoitus myös

  • toimijan vaihtumisesta
  • toiminnan keskeyttämisestä
  • toiminnan lopettamisesta.

Myös yrityksen nimen tai y-tunnuksen vaihtumisesta on ilmoitettava.

Soveltuuko tila elintarvikehuoneistoksi?

Elintarvikehuoneistoa suunniteltaessa on varmistettava rakennusvalvonnasta, että tilan käyttötarkoitus vastaa toimintaa, ilmanvaihtolaitteet ja -kanavat ovat suunniteltuun toimintaan riittävät ja asiakaspaikkamäärä on rakennusluvan mukainen. Palontorjunnan ja pelastusteiden osalta neuvontaa antaa Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos. Myös vesipisteitä on oltava riittävästi.

Vaikka tilassa olisi aiemminkin toiminut elintarvikeyritys, tulee tilan soveltuvuus varmistaa. Aiemman yrityksen toiminta on voinut olla erilaista tai se ei ole toiminut vaatimusten mukaisesti.

Omavalvonta

Elintarviketoimijan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jonka avulla hallitaan toiminnan riskejä. Lue lisää omavalvonnasta

Ilmoituksen käsittely

Tiedot elintarvikehuoneistosta tallennetaan valvontarekisteriin. Toimija saa todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Ilmoituksen käsittelystä peritään Vantaan kaupungin hyväksymän taksan mukainen maksu.

Ilmoituksen käsittely toimijan vaihtuessa tai toiminnan loppuessa/keskeytyessä, on maksutonta. Tällöin toimijalle lähetetään viranomaisen merkinnöin täydennetty kopio ilmoituslomakkeesta.

Tarkastukset

Toiminnan alkamisen jälkeen elintarvikehuoneisto tarkastetaan 1, 3 tai 6 kk kuluessa, riippuen siitä millaista toimintaa harjoitetaan.

Ensimmäisen tarkastuksen jälkeen elintarvikehuoneistoja valvotaan säännöllisin tarkastuksin valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastuksia voi toiminnan laadun ja laajuuden perusteella olla muutaman vuoden välein tai jopa useita vuodessa.

Jos tarkastuksella havaitaan, että asiat eivät ole kunnossa, tehdään sovitun määräajan jälkeen uusintatarkastus.

Tarkastukset ovat toimijoille maksullisia

Valvontamaksun suuruus muodostuu siitä, miten kauan tarkastuksen valmisteluun, matkoihin, tarkastamiseen ja tarkastuskertomuksen laadintaan kuluu aikaa. Vantaan kaupungin hyväksymän taksan mukaan perittävä maksu on 57 €/tunti.