Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnassa hyväksyttiin Varian aloituspaikat vuonna 2023

Tiedote

Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan kokouksessa 15.8.2022 hyväksyttiin mm. Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuonna 2023.

Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen mitoituksessa otetaan huomioon alueen työelämän tarpeet, valmistuneiden sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin, nuorten koulutuspaikkatoiveet, laajennettu oppivelvollisuus, koulutuksen järjestämisen edellytykset sekä alueen muiden koulutuksen järjestäjien tarjonta.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön Vantaan kaupungille myöntämän järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 3063 opiskelijavuotta. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä vuodelle 2023 saadaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. Tavoiteopiskelijavuosimäärä kattaa kaikki ammatillisen koulutuksen opiskelijat. 

Vuoden 2023 kaikki yhteishaun aloituspaikat 1043 ovat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvien paikkoja. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen paikkoja voidaan lisätä tarvittaessa jatkuvaan hakuun, jos laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvia hakijoita jää ilman opiskelupaikkaa. 

Aloituspaikat koulutusaloittain: 

  • Humanistiset ja taidealat 24 

  • Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 75 

  • Tekniikan alat 377 

  • Terveys- ja hyvinvointialat 118 

  • Palvelualat 284 

  • Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 165 

Yhteensä 1043 (asia 10). 

Päätös: 
Päätetään Vantaan ammattiopisto Varian ammatillisen koulutuksen aloituspaikat vuodelle 2023 esityksen mukaisesti. 

Lisätietoja: Vantaan ammattiopisto Varia, rehtori Pekka Tauriainen, p. 050 312 4514, pekka.tauriainen@vantaa.fi  

 

Esityslistalla lisäksi:  

  • Kasvatuksen ja oppimisen lautakunnan sekä kaupunkitilalautakunnan yhteisen iltakoulun järjestäminen (asia 6) 

  • Kaupunkitasoinen palveluverkkosuunnitelma 2022-2031 (asia 7) 

  • Lasten tukemiseen liittyvä kuntalisä yksityisen hoidon tuella järjestetyssä varhaiskasvatuksessa (asia 8) 

  • Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamiseksi (asia 9) 

 

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin. Lausunto kaupunkitasoisesta palveluverkkosuunnitelmasta jäi pöydälle.

Ajankohtaisissa asioissa talous- ja hallintopäällikkö Raakel Tiihonen esitteli kaupunkitasoisen palveluverkkosuunnitelman 2022–2023. 

Esityslista kokonaisuudessaan