Kaupunginhallituksen kokouksessa Koillis-Vantaan liikuntahallin ja oppimiskampuksen tarveselvitykset ja erillispientalotonttien vuokrausperiaatteet

Tiedote

Asiasanat

Kaupunginhallitus

Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa on esillä 27.2.2023 Koillis-Vantaan liikuntahallin tarveselvityksen hyväksyminen (asia 10). Liikuntahalli on vuonna 2020 valmistuneen selvityksen mukainen uudisrakennuskohde, jonka tarkoituksena on palvella Korson alueen vapaa-ajan ja opetuskäytön tarvetta. Halli tulee sijoittumaan Leppäkorven Korpikontion puistoon, jossa tällä hetkellä sijaitsee Leppäkorven koulun väistötilapaviljonki. Rakentaminen voisi alkaa paviljongin käyttötarpeen päätyttyä loppukesästä 2024. 

Kokouksessa esitetään myös oppimiskampuksen tarveselvityksen hyväksymistä (asia 12).
Oppimiskampuksen uudisrakennus tarjoaa opetustilat kasvavalle opiskelijamäärälle ja tehostaa Varian tilankäyttöä. Tikkurilan lukion lisäpaikkojen lisäksi muun muassa kansalaisopiston ja maahanmuuttajakoulutuksen toiminta sekä aikuisten laajeneva perusopetus keskitetään kampuksen tiloihin.

Hyväksyttäväksi esitetään myös liikennepoliittinen ohjelma ja Pysäköinnin kehittäminen Vantaalla -raportin periaatteet ja toimenpiteet (asia 21). Liikennepoliittisen ohjelman tavoitteita ovat liikkumisen sujuvuus, elinvoimaisuus, ympäristö- ja resurssiviisaus sekä kaupunkilaisten terveys ja yhdenvertaisuus ja pysäköinnin kehittämisen päätavoitteita puolestaan helpposu, joustavuus, kestävyys ja tehokkuus.

Kokouksessa on esillä muutokset erillispientalotonttien toistaiseksi voimassa oleviin yleisiin luovutusperiaatteisiin, luovutusehtoihin ja luovutushintoihin (asia 23) ja vuokrattujen erillispientalotonttien vuokrasopimusten yleiset uusimisperiaatteet (asia 24).

Kokouksessa on esillä myös vuonna 2022 valtuutettujen tekemiä aloitteita (asia 15) ja kuntalaisaloitteita (asia 16).

Lisäksi listalla on kaavamuutoksia (asiat 25–28).

Tutustu kokouksen asialistaan: Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 27.2.2023

 

Avainsanat

HallintoOppimiskampus