Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2023 talousarvion: Lisäpanostuksia opetuksen tukitoimiin, henkilöstön saatavuuteen ja kouluruokaan

Tiedote

Asiasanat

KaupunginhallitusDemokratia ja osallisuus

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 1. marraskuuta vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2026. Kaupunginvaltuuston on määrä päättää talousarviosta ja taloussuunnitelmasta kokouksessaan 14. marraskuuta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin uusi myönteisen erityiskohtelun ohjelma sekä Kivistön ja Myyrmäen asemakaavamuutokset.

Ensi vuonna Vantaan kaupungilla on paljon merkittäviä investointihankkeita, joista valtaosa kohdistuu uudis- ja korjausrakentamiseen. Vuonna 2023 valmistuu viisi päiväkotia ja Vantaan ratikan ja Elmon uimahallin suunnittelu jatkuu. Varian suuri investointihanke Vehkalaan etenee ja myös Tikkurilaan suunnitellaan oppimiskampusta ja koko Jokiniemen isoa hanketta. Kuusijärven kehittäminen tärkeäksi luontokohteeksi jatkuu. Kivistön kauppa- ja palvelukeskus tulee pitkän odotuksen jälkeen valmiiksi ja kaupunki siirtää keskukseen palvelujaan. Lisäksi kaupungille on tulossa yli 220 uutta vakanssia palveluiden parantamiseksi. Kaupungin kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan vuonna 2023.

Merkittävimmät kaupunginhallituksen tekemät määrärahamuutokset ovat 1 miljoonaa euroa kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin, työntekijöiden saatavuusongelman ja pitovoiman kehittämiseen ja 1 miljoonan euron lisäpanostus koulujen ja esiopetuksen tukitoimiin. Lisäksi Vantaa käyttää 400 000 euroa kaupungin kouluruokailun kehittämiseen. Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn käytetään 100 000 euroa vahvistamalla jalkautuvaa nuorisotyötä ja nuorten pitkäaikaistyöttömien palveluita kehitetään 90 000 eurolla.

Kaupungin viime vuosien talouden tasapainottaminen on tuottanut hyviä tuloksia ja Vantaan talous on nyt terveellä pohjalla. Vantaa on lyhentänyt velkojaan 250 miljoonaa euroa ja on nykyisin yksi vähiten velkaisista suurista kaupungeista. Hyvinvointialueuudistus muuttaa kaupungin toimintaa ja taloutta, ja toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Vantaa jatkaa talouden tasapainotustyötä ja investoi samalla vahvasti kaupungin kasvuun.

Myönteisen erityiskohtelun ohjelma saa jatkoa

Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin Vantaan uusi myönteisen erityiskohtelun ohjelma. Ohjelman tavoitteena on kaupungin asukkaiden ja sen eri alueiden hyvinvointierojen kaventaminen. Se toteutetaan vuosina 2023–2025, jolloin sen toteutukseen budjetoidaan kaksi miljoonaa euroa vuosittain, yhteensä kuusi miljoonaa euroa. Ohjelman tavoitteena on parantaa lastenhoito- ja kasvatusapua, kehittää nuorisotyötä, vähentää koulutuksellista eriarvoisuutta, tukea työllistymistä, tehdä sosiaalisesti kestävää asunto- ja maapolitiikkaa ja vahvistaa asukkaiden yhteisöllisyyttä.

Kivistöön koteja 1300 asukkaalle ja Myyrmäkeen uusi paloasema

Kaupunginhallitus päätti saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Kivistön Lumikvartsin päivitetyn asemakaavan ja asemakaavamuutoksen sekä Myyrmäen Raappavuorentien asemakaavamuutoksen.

Kivistön Lumikvartsin asemakaavalla ja -muutoksella laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle, johon rakennetaan kaksi päiväkotia, koirapuisto, keskustapalveluja ja koteja noin 1300 asukkaalle.

Myyrmäen Raappavuorentien varrelle Kivikaudenpuistoon nousee uusi paloasema. Paloasemalle sijoittuu kärkiyksikkö, ambulanssi ja kaksi vapaapalokunnan yksikköä. Tavoitteena on rakentaa uusi valmiusasema noin 850 k-m2, joka voidaan kaupungin kasvaessa laajentaa 1200 k-m2 suuruiseksi paloasemaksi.