Kaupunkikulttuurilautakunta hyväksyi museoiden päivitetyt kokoelmapolitiikat ja avusti Tangomarkkinoita

Tiedote

Kaupunkikulttuurilautakunta hyväksyi kokouksessaan kaupungin museoiden päivitetyt kokoelmapolitiikat. Se jakoi avustusrahat eri avustusmuodoille ja päätti avustaa kuluvana vuonna muun muassa Tangomarkkinoiden tapahtumia Vantaalla.

Kaupunkikulttuurilautakunta päätti kokouksessaan Vantaan kaupunginmuseon ja taidemuseo Artsin kokoelmapoliittisten ohjelmien päivittämisestä. Museolaki vaatii jokaiselta museolta kokoelmapolitiikkaa, joka määrittelee, minkälaista asioita museot tallentavat kokoelmaansa, ja miten kokoelmaa hoidetaan, tutkitaan tai pidetään esillä. Kokoelmapoliittiset linjaukset kertovat myös, minkälaisia tavoitteita museoiden hallinnoimiin kokoelmiin liittyy.

Vantaan museoiden kokoelmat koostuvat esimerkiksi noin 141 000 valokuvasta, 12 000 taideteoksesta ja 25 000 esineestä. Vaikka luvut ovat suuria, kokoelmiin päätyy vain pieni otos kaupungin kulttuurista. Kokoelmapolitiikalla tehdäänkin juuri niitä valintoja, minkälaisia asioita halutaan säilyttää museoiden kokoelmissa.

Seinäjoen Tangomarkkinat Oy sai lautakunnalta kaupunkimarkkinointitukea 35 000 euroa tapahtumiin Tangojen Semifinaalien järjestämiseen toukokuussa 2022 ja tangovuoden huipentumaan TangoGaalaan joulukuussa 2022. Molemmat tapahtumat järjestetään Kulttuuritalo Martinuksessa. Tapahtumat on tarkoitus järjestää Vantaalla ensimmäistä kertaa.

Avustukset olivat muutenkin vahvasti esillä lautakunnan listalla. Lautakunta jakoi liikunnan, kulttuurin ja paikallisen kansalaistoiminnan sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhteiset avustusmäärärahat eri avustuslajeille, joista sitten jaetaan toiminta- ja kohdeavustuksia avustusten hakijoille.

Lautakunta jatkoi myös joidenkin avustusten käyttöaikaa koronapandemian vuoksi lykkääntyneiden tapahtumien osalta. Se hyväksyi myös kaupunkikulttuurin toimialan käyttösuunnitelman. Lautakunta päätti kaikki kokouksen asiat esityslistan mukaisesti.

Avainsanat

Hallinto