Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää hyväksyttäväksi Kivistön kaavarunkoa

Tiedote

Käsittelyssä tuolloin oli muun muassa Kivistön kehitystä viitoittava kaavarunko, jota lautakunta päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoontui 9.3.2021. Käsittelyssä tuolloin oli muun muassa Kivistön kehitystä viitoittava kaavarunko, jota lautakunta päätti esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi. Kivistön keskustan kaavarunko esittää vision kestävästä, kahden aseman kaupunkikeskustasta tavoitevuodelle 2050. Kaavarungon suunnittelualue rajautuu noin 1 kilometrin etäisyydellä Kivistön sekä mahdollisen Lapinkylän asemista.

Kivistön tiivis ja vehreä kaupunkikeskusta mahdollistaa tulevaisuudessa asumista 45 000 asukkaalle, eli keskikokoisen suomalaisen kaupungin verran, sekä merkittävän määrän työpaikkoja ja palveluja. Kaavarungolla osoitetaan myös Lapinkylän aseman toteuttamisen ja käyttöönoton edellyttämä asukasmäärä mahdolliseksi.

Suunnittelun lähtökohtana on ilmastonmuutoksen hillitseminen ja siihen sopeutuminen, sekä Vantaan kaupungin tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Tiiviin kaupunkirakenteen kasvihuonekaasupäästöt ovat huomattavasti hajautuneen kaupunkirakenteen päästöjä vähäisemmät. Maankäyttöä tiivistämällä ja toimintoja sekoittamalla vähennetään päästöjä tuottavaa liikkumistarvetta, monipuolistetaan asuntotuotantoa sekä tuetaan vastuullisen vantaalaisen eli kestävän kivistöläisen toimintamahdollisuuksia.

Julkiset ja kaupalliset palvelut monipuolistuvat koko ajan. Kivistöstä suunnitellaan lähipalveluiden kaupunkia, jossa palvelut keskittyvät juna-asemien yhteyteen ja kauppakatujen varsille. Kävelymatkan päässä keskustasta avautuvat laajat metsäalueet sekä valtakunnallisesti arvokas Vantaanjokilaakson maisema-alue.

Kaavarungon ydintavoitteita havainnollistamaan on laadittu Kestävän Kivistön manifesti 2050, jonka kymmenen periaatetta ohjaavat kestävän kaupungin suunnittelua ja toteutusta. Manifestin periaatteita hyödynnetään asemakaavoituksessa, liikenne- ja katusuunnittelussa sekä alueen rakentamisessa. Periaatteita ovat muun muassa: Jokaisesta ikkunasta näkyy puu, Kivistön keskustassa ruoka kasvaa kaikkialla ja että jokainen kortteli muodostuu erilaisista rakennuksista. Tutustu kaikkiin periaatteisiin verkossa: https://storymaps.arcgis.com/stories/223b2c78efae40f3af88802fbc4e4ed6

Kokouksessa tehtiin luontoarvojen huomioimista koskeva täydennysesitys päätösesityksen b-kohtaan. Lautakunta kuitenkin päätyi pohjaesityksen taakse äänin 13-3.

  • Kaavarungosta ja muista Kivistön ajankohtaisista kaavatöistä järjestetään yleisötilaisuus verkossa 22.4.2021 klo 17. 
  • Kivistön suunnittelua voit seurata myös Facebookissa Suunnitellaan Kivistö -sivulla.

Alkavia kaavatöitä Länsi-Vantaalla

Kivistössä alkaa Onnenkiven kaavatyö, joka mahdollistaa uutta asumista Kivistön keskustaan, Tikkurilantien varteen. Kaivokselaan ja Pähkinärinteeseen tehdään kaavarunkoja, jotka ohjaavat alueiden asemakaavoitusta ja kiinnittävät huomiota muun muassa kulttuurihistoriallisiin ja maisemallisiin arvoihin sekä liikenneyhteyksien sujuvuuteen. Myyrmäen kirkon kortteliin suunnitellaan täydentävää asuntorakentamista ja Raappavuorenrinteeseen on tulossa uusia asuinkerrostaloja. Lisäksi käynnistyy päiväkotihankkeen edellyttämä kaavamuutos Kiulukkapolulla Pähkinärinteessä.

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa ajankohtaisten kaavatöiden Kaavat-sivulla. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Lisäksi päätettiin muun muassa asuinkerrostalotonttien tarjouskilpailujen järjestämisestä Vapaalan ja Myyrmäen alueilla (asiat 10 ja 11).

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslistat ja pöytäkirjat