Kaupunkitilalautakunta hyväksyi osaltaan vuoden 2023 talousarvioesityksen

Tiedote

Kaupunkitilalautakunta käsitteli kokouksessaan 21.9. ensi vuoden talousarvioesitystä ja hyväksyi sen osaltaan.

Vantaasta suunnitellaan kestävää, tiivistyvää ja joukkoliikenteeseen yhä vahvemmin tukeutuvaa kaupunkia. Keskustoja ja pientaloalueita kehitetään ja Vantaan ratikan suunnittelu jatkuu. Vantaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä, mikä asettaa tavoitteita koko kaupunkiympäristön toimialalle.

Kaupunkitilalautakunnan alaista toimintaa Vantaalla on julkisen kaupunkitilan eli katujen, torien ja puistojen suunnittelu, rakentaminen kunnossapito, ja niitä koskeva lupakäsittely, pysäköinninvalvonta sekä keskitetty ajoneuvohallinta. Palvelualueeseen kuuluvat myös maa- ja metsätilat. Katuja ja puistoja suunnitellaan ja rakennetaan ensi vuonna 39 miljoonalla eurolla. Kiinteistöt ja tilat -palvelualue vastaa Vantaan toimitiloista sekä asumisen, kiinteistöjen ja maanhallinnan palveluista. Kouluja ja päiväkoteja suunnitellaan ja rakennetaan ensi vuonna 93 miljoonalla eurolla.

Lautakunta teki talousarvioesityksen tekstiin ja tuloskorttiin useita muutoksia koskien muun muassa pyöräilyn edistämistä, toimitilojen terveysturvallisuuden parantamista ja tontin varaamista Jokiniemestä hyvinvointikeskukselle. Muutokset kirjataan kokouksen pöytäkirjaan. Vuoden 2023 talousarvio etenee kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuuston käsittelyyn.

Lue lisää kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesityksestä ja ensi vuoden rakentamisinvestoinneista ennakkotiedotteesta.

Myyrmäen vammaisten toimintakeskusta remontoidaan

Myyrmäen toimintakeskukseen tarvitaan terveelliset ja turvalliset, vammaisten työ- ja päivätoimintaan soveltuvat tilat, jotka vastaavat nykyajan toiminnan vaatimuksia. Tarve on myös vuonna 1987 valmistuneen rakennuksen peruskorjaukselle ja tilamuutoksille. Toimintakeskuksessa järjestetään työ- ja päivätoimintaa vantaalaisille 16–65-vuotiaille vammaispalvelun asiakkaille. Remontin arvioidaan maksavan noin 3 miljoonaa euroa.

Lautakunta päätti vuoden 2023 kokousaikataulusta. Kaupunkitilalautakunta kokoontuu 12 kertaa: 18.1., 15.2., 22.3., 19.4., 10.5., 7.6., 16.8., 6.9., 20.9., 25.10., 22.11. ja 13.12.2023.

Lisäksi päätettiin muun muassa vuokrata tontit Varia Vehkalan toimipistettä varten VTK Kiinteistöt Oy:lle sekä uutta liikuntahallia varten Myyrmäen urheilupuistosta Vantaan Areena Oy:lle.

Asiat 11-13: Kaskelan päiväkoti I, Aviapoliksen päiväkoti II ja Kivistön päiväkoti III tarveselvitykset jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Asia 19: Maa-alueen vuokraaminen Vehkalasta VTK Kiinteistöt Oy:lle Vantaan ammattiopisto Varian Vehkalan pysäköintialuetta varten palautettiin valmisteluun. Selvitetään pysäköintialueen yhteiskäyttömahdollisuutta alueen virkistyskäytön kanssa.

Kaikki muut kokouksen asiat päätettiin esitysten mukaisesti.

Esityslista kokonaisuudessaan: http://paatokset.vantaa.fi

Avainsanat

PäätöksetTalousBudjettiKaupunki rakentaa