Kaupunkiympäristölautakuntaan ratikan kaupunkikehitystä ohjaava kaavarunko

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta kokoustaa tiistaina 5.4. Lautakunnalle esitellään ratikan kaavarungon luonnos, joka määrittää visiota vantaalaisesta ratikkakaupungista: millaiseksi ratikan reitin varren kaupunki kehittyy?

Havainnekuva Vantaan ratikasta Tikkurilantieltä Viertolasta.

Ratikan mahdollistama kaupunkikehitys kutoo nyt erilliset aluekeskukset Aviapoliksessa, Tikkurilassa, Hakunilassa ja Länsimäessä yhtenäiseksi helminauhaksi, jossa alueiden erityispiirteet ovat tulevan kehityksen lähtökohtana.

Kaavarunko tehdään ennen ratikan rakentamispäätöstä, jotta nähdään, paljonko ja minkälaista uutta rakentamista ratikan varrelle voisi syntyä. Suunnitelman pohjalta voidaan arvioida, onko ratikka investointina Vantaalle kannattava. Kaavarungon mukaan asukasmäärä ratikan reitin varrella voisi kasvaa yli 60 000:lla ja työpaikkojen määrä noin 30 000:lla vuoteen 2050 mennessä.

Ratikka mahdollistaa sujuvamman ja ekologisesti kestävämmän kaupungin: ratikan reitin keskustat ja pysäkkien seudut ovat Vantaan tulevan kasvun keskittymiä. Vantaan ratikka ei ole vain liikennettä vaan koko kaupunkiympäristöä kehittävä hanke, jonka avulla tiivistetään ja täydennetään kaupunkia laadukkaan joukkoliikenneyhteyden ympärillä.

Kaavarunkoluonnokseen on määritelty visio ratikkakaupungista, joka koostuu erilaisista alueista. Asuinalueilla on tavoitteena säilyttää täydennysrakentamisessa eri talotyyppien ja asumisen vaihtoehtojen kirjo. Uudet asumisen alueet toteutuvat urbaaneina. Työpaikka-alueista merkittävä osa säilyy ja sijaintinsa parantuessa tiivistyy. Suunnittelualue kattaa noin 800 metrin säteelle ratikan pysäkeistä muodostuvan vyöhykkeen.

Aviapoliksesta tavoitellaan uniikkia asumisen, työnteon ja palvelujen keskusta, elävää lentokenttäkaupunkia.  Ratikka parantaa Aviapoliksen sisäistä joukkoliikennettä ja saavutettavuutta sekä tuo yhden Suomen suurimmista kauppa- ja vapaa-ajan keskittymistä, Jumbon ja Flamingon, joukkoliikenteellä sujuvasti saavutettavaksi.

Ratikka vankistaa Tikkurilan asemaa raideliikenteen keskuksena ja koko eteläisen Suomen joukkoliikennehubina. Sen odotetaan lisäävän entisestään Tikkurilan kaupallista vetovoimaa sekä asumisen ja työpaikkojen houkuttelevuutta; ratikan odotus on jo myötävaikuttanut suotuisasti alueen työpaikkakehitykseen. Jatkuvasti uudistuva jokiranta tulee ratikan myötä entistä paremmin kaikkien vantaalaisten virkistysalueeksi.

Hakunilassa ratikan odotetaan tuovan vauhtia keskustan kehitykselle ja uudistumiselle. Ratikka tuo Hakunilan raideliikenteen piiriin sujuvoittaen arjen liikkumista. Ratikka tukee myös Länsimäen kehitystä ja täydennysrakentamista sekä Fazerilan ja Vaaralan teollisuusalueiden saavutettavuutta.

Ratikkalinja on noin 19 km pitkä Vantaalle ja osittain Helsinkiin sijoittuva poikittainen raideyhteys, joka yhdistää Mellunmäen, Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kaupunkikeskukset sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman. Ratikasta on vaihtoyhteydet metroon Mellunmäessä ja juniin Tikkurilassa, Aviapoliksessa ja lentoasemalla.

Kaavarunkoa esitetään asetettavaksi nähtäville, jolloin siitä voi lausua mielipiteensä.

Tutustu ratikan kaavarunkoon

Kaupunkiympäristölautakunnan 5.4. kokouksen asialista löytyy kokonaisuudessaan paatokset.vantaa.fi-sivustolta.

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysKaavoitusPääkaupunkiseutu