Kaupunkiympäristön toimialan talousarvioesitys lautakunnissa ensi viikolla

Tiedote

Kaupunkiympäristön toimialan osalta ensi vuoden talousarvioesitystä käsitellään kaupunkiympäristölautakunnassa 12.10. ja kaupunkitilalautakunnassa 13.10.

Kaupunkiympäristön toimialan osalta ensi vuoden talousarvioesitystä käsitellään ensi viikolla kaupunkiympäristölautakunnassa 12.10. ja kaupunkitilalautakunnassa 13.10. Kaupunkiympäristön toimialan toiminta jakaantuu näiden kahden lautakunnan alaisuuteen.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2022 toimialan tuloiksi arvioidaan noin 294 miljoonaa euroa ja menoiksi noin 255 miljoonaa euroa. Toimintakatteeksi muodostuu näin 38 miljoonaa euroa. Menoista suuri osa koostuu kaupungin rakentamisinvestoinneista, joita on ensi vuodelle budjetoitu 139,5 miljoonan euron verran. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän korkealla tasolla koko kehyskauden ajan. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Helsingin seudun MAL-sopimus, eli maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus vuosille 2020–2031 hyväksyttiin valtioneuvostossa lokakuussa 2020. MAL-suunnitelman keskeisin näkökulma on kestävä kaupungistuminen. Suunnitelmakaudella muun muassa maankäyttö- ja rakennuslaki sekä luonnonsuojelulaki uudistuvat, ja vaikuttavat toimialan toimintaan. Määrällisiä tavoitteita sopimus asettaa ensimmäiselle neljälle vuodelle 2020–23. Sitovana tavoitteena on asuntoasemakaavoituksen määrä, joka Vantaan osalta on yhteensä 960 200 k-m². Asuntotuotantotavoite on 2 640 asuntoa neljässä vuodessa. Asuntorakentamiselle asetettua tavoitetta haastaa muun muassa rakennuskustannusten nousu. Uusia rakentamismahdollisuuksia ohjataan Vantaalla etenkin keskustoihin, hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärelle. Lisäksi edistetään useita uusien kodikkaiden kaupunkipientaloalueiden kaavahankkeita. Myös kaupungin rakennusjärjestyksen uudistaminen on käynnissä.

Vuoden 2022 aikana Vantaan ratikan suunnittelu jatkuu ja siihen on varattu 7 miljoonaa euroa. Ensi vuonna jatketaan vuonna 2020 aloitettua ratikkareitin katu- ja alustavaa rakennussuunnittelua, ratasähkösuunnittelua sekä liikennevalojen suunnittelua. Ratikkareitin varrelle valmistellaan parhaillaan kaavarunkoa, jolla maankäytön potentiaalia reitin varrella tarkennetaan. Valtio on MAL-sopimuksessa sitoutunut Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 prosentilla (yhteensä 6,1 milj. euroa).

Myönteisen erityiskohtelun (MEK) ohjelma kytketään valtion osin rahoittamaan Lähiöohjelmaan. Näillä määrärahoilla toimiala tehostaa alueiden julkisen kaupunkitilan kunnossapitoa ja kohentaa turvallisuutta kiinnittäen erityistä huomioita radan varren ja tulevan ratikan reitin varren keskuksiin. Vuoden 2021 aikana on toteutettu osallistuvaa budjetointia Havukosken, Länsimäen ja Mikkolan alueilla, missä asukkaat saivat ideoida ja äänestää 50 000 euron käytöstä aluetta kohti. Eniten ääniä saaneet ehdotukset toteutetaan vuonna 2022.

Kouluja, päiväkoteja ja muita kaupungin tiloja rakennetaan ja korjataan 85,5 miljoonalla

Vuodelle 2022 uudisrakentamiseen on budjetoitu noin 39 miljoonaa euroa. Ensi vuonna valmistuvat Koivukylän, Lauhatien ja Länsimäen päiväkodit, Jokiniemen koulun laajennus sekä Hakunilan urheilupuiston lisähuoltotila. Alkavia rakennushankkeita ovat Kelokuusen, Korson, Latupuiston ja Patotien päiväkodit sekä Vuorikummun hoivatilojen laajennus.

Korjausrakentamiseen on budjetoitu noin 46,5 miljoonaa euroa. Ensi vuonna valmistuvat Jokiniemen ala-aste koulutilojen muutos- ja korjaustyöt, Kilterin koulun muutos- ja korjaustyöt sekä muutostyöt Myyrmäkitalossa. Eri suuruisia remontteja ensi vuonna tehdään lukuisissa kaupungin tiloissa: Leppäkorven puukoulu, Mikkolan Vega -koulurakennus, Vierumäen koulu, Dickursby Skolan, Nuorisotila Wintin pihan talousrakennukset, Rajatorpan kalliosuoja, Martinlaakson uimahalli, Tikkurilan urheilupuiston huoltorakennus, Tikkurilan nuorisotalo Tonttula, Sandkulla Navethalia, Länsimäen terveysaseman hammashoitola, Lehtikuusen koulun hammashoitolan ja Simonkylän vanhustenkeskus. Alkavia korjaushankkeita ovat vanhan asuintalon muutostyöt Hakunilan lisäoppimistiloiksi, Jokiniemen entisen lukiorakennuksen muutos- ja korjaustyöt, Kulttuuritehdas Vernissan peruskorjaustyöt sekä Kulttuuritalo Martinuksen tapahtumapuiston toteutus. Päiväkotien korjauksia tehdään hoitopaikkojen väistötilojen järjestyessä Kukinpolun, Nissaksen, Päiväkummun, Seljapolun, Vallinojan ja Ylästön päiväkodeissa.

Sisäilmakorjauksiin on budjetoitu 5 miljoonaa euroa. Muihin pienempiin korjaushankkeisiin ja suunnitteluun on budjetoitu yhteensä noin 10 miljoonaa euroa.

Katuja ja puistoja rakennetaan 39 miljoonalla

Vuonna 2022 rakennetaan tai uudistetaan muun muassa seuraavia kokonaisuuksia: Aviapoliksessa Annefredin kaava-alue, Myyrmäessä Luhtien kokonaisuus ja Tikkurilassa Asematie välillä Kielotie-Vehkapolku. Kivistössä merkittävimpiä kohteita ovat Kivistön kirkon alueen kunnallistekniikka, Puu-Kivistön alue, Kivistön linja-autoterminaali, Keimolanmäen laajentuminen, Riipiläntien jalankulku- ja pyörätie sekä Kiilan vesihuolto. Vuoden 2021 puolelta jatkuville ja muille keskeneräisille hankkeille on töiden loppuun saattamiseksi osoitettu noin miljoonan euron varaus. Siltojen peruskorjauksia pyritään tekemään vuosittain siltaohjelman mukaisesti noin 1 milj. euron summalla.

Merkittävimpiä ympäristörakentamisen kohteita ovat Pytinojanpuisto Aviapoliksessa ja Jokiuomanpuiston alueen kunnostaminen Myyrmäessä. Annefredin puiston osalta Aviapoliksessa aloitetaan esirakentaminen. Hakunilassa kohennetaan urheilupuistoa ja Kuusijärvellä laajennetaan pysäköintialuetta. Elmon urheilupuiston esirakentamista jatketaan.

Valtion kanssa suurin yhteishanke on edelleen ensi vuonna jatkuva Kehä III:n parantaminen Askiston kohdalla sekä osuudella Vantaankoski-Pakkala.

Lautakuntien käsittelyn jälkeen talousarvioesitys etenee kaupunginjohtajan esityksestä kaupunginvaltuustoon käsittelyyn.

Lautakuntien ensi viikon kokousten esityslistat kokonaisuudessaan osoitteessa: http://paatokset.vantaa.fi/

Avainsanat

HallintoLautakunnat