Korson Maakotkantie 6:n liikekeskuksen tilalle asuntoja ja kivijalkaliikkeitä – kaupunkiympäristölautakunta asettaa nähtäville kaavamuutoksen

Tiedote

Kaupunkiympäristölautakunta aloitti syksyn kokouskauden 9.8.2022. Esillä oli muiden muassa kaavamuutoksia.

Havainnekuva Maakotkantie 6 suunnitelmasta.

Havainnekuva Maakotkantie 6:n suunnittelusta.

Lautakunta päätti ehdottaa nähtäville asetettavaksi Korsossa osoitteessa Maakotkantie 6 sijaitsevaa aluetta koskevan asemakaavan ja tonttijaon muutoksen (asia 9). Asemakaava sijaitsee osoitteissa Maakotkantie 6 ja Maakotkanpolku 2. Purettavan liikekeskuksen paikalle halutaan rakentaa asuntoja ja kivijalkakerroksen liiketiloja. Asuntorakentaminen on esitetty 5–8 kerroksiseksi. Pysäköintipaikat suunnitelmassa sijoittuvat omalle tontille. Kaava mahdollistaa asumiselle 9 000 kerrosneliömetriä ja liiketiloille 1 600 kerrosneliömetriä. Hanke uudistaa ja elävöittää Korson keskusta-aluetta ja mahdollistaa Maakotkantien varteen viihtyisää ja elävää kaupunkitilaa.

Alkavat kaavatyöt

Alkavat kaavatyöt tuotiin lautakunnalle tiedoksi (asia 4). Alkavista kaavatöistä tehdään aina osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan suunnittelun lähtökohdista, kaavatyön etenemisestä ja siihen osallistumisesta. Vireille tulleiden kaavojen etenemistä voi seurata muun muassa internetissä https://www.vantaa.fi/fi/kaavoitus/kaavat. Kaavaehdotuksen valmistuessa se tuodaan lautakunnan käsittelyyn, josta se etenee kaupunginhallituksen päätöksellä nähtäville.

Aviapoliksessa alkaa kaksi merkittävää kaavatyötä: Asuinkortteli ja päiväkoti Tikkurilantie 129 sekä Annefred pohjoinen. Asukkaat voivat jättää niistä mielipiteitä suunnittelun pohjaksi 22.8. mennessä. Alueella järjestetään tapaaminen asukkaille 15.8. klo 17 Tikkurilantien ja Rälssitien risteyksessä

Aerolaan osoitteeseen Tikkurilantie 129 kaavoitetaan asuinkortteli, päiväkoti ja väliaikainen urheilukenttä. Tässä vaiheessa nykyinen Varian oppilaitos ja logistiikkatoiminto säilyisivät ennallaan. Asuinalue olisi noin 20 000 kerrosneliömetriä ja päiväkoti noin 2000 kerrosneliömetriä. Uudisrakentaminen on tarkoitus sovittaa paikallisia ympäristöarvoja huomioiden.

Annefred pohjoinen -kaavassa suunnitellaan Tikkurilantien ja Rälssitien risteykseen Aviapolis Urban Blocks -kaavaluonnoksen pohjalta monipuoliset asuinkerrostalokorttelit sekä liike- ja työtilaa korttelin kivijalkaan. Tavoitteena on kehittää Rälssitien ratikkapysäkin ympäristö lähikortteleineen vetovoimaiseksi alueeksi viherkatuineen Annefredinpuiston pohjoispuolelle. Alueesta noin puolet on rakentamatonta kaupungin maanomistusta, muilla omistajilla alueella on logistiikka- ja varastorakennuksia. Kaavamuutoksella mahdollistetaan asumista noin 35 000–43 000 kerrosneliömetriä sekä liike- ja työtilaa yli 4 000 kerrosneliömetriä. 

Avainsanat

Korso