Lautakunta keskusteli asunnottomien ja lastensuojelun tilanteesta

Tiedote

Sosiaali- ja terveyslautakunta keskusteli asunnottomien ja lastensuojelun tilanteesta. Lautakunta sai tilannekatsauksen uudesta asunnottomille tarkoitetusta Koisoniityn palvelukeskuksesta sekä tilannekatsauksen lastensuojelun tilanteeseen Vantaalla.

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tilannekatsauksen uudesta asunnottomille tarkoitetusta Koisoniityn palvelukeskuksesta. 

Palvelukeskuksessa on 40 asuntoa, joista 25 on tukiasuntoja pitkäaikaisasunnottomille ja 10 asuntoa ympärivuorokauden tukea tarvitseville mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Viisi asuntoa varataan henkilöille, jotka eivät sopeudu yhteisöasumiseen. Asukkaat pääsevät muuttamaan palvelukeskukseen vuoden vaihteessa. Sosiaali- ja terveyslautakunta tekee vierailun palvelukeskukseen joulukuussa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta sai tilannekatsauksen lastensuojelun tilanteeseen Vantaalla. 

Tammikuun alussa 2022 lastensuojelulakiin tuli lastensuojelun sosiaalityöntekijän sitova asiakasmitoitus, joka on 35 lasta per sosiaalityöntekijä. Vantaalla sosiaalityöntekijöiden vakansseja on tällä hetkellä riittävästi täyttämään lakisääteisen mitoituksen. Ongelma on vakanssien täyttämisessä erityisesti lastensuojelun avohuollossa.  

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 800 000 euron sakon uhalla Vantaan kaupungin huolehtimaan viimeistään 23.12.2022 muun muassa sosiaalityöntekijöiden asiakasmitoituksesta sekä palveluiden saatavuudesta. Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala käynnistänyt useita toimenpiteitä, jotta aluehallintoviraston edellyttämä mitoitus saadaan toteutettua ja uhkasakko vältettyä. Sosiaalityöntekijätilanne on hieman helpottanut viime aikoina.

Tutustu kokouksen asialistaan ja liitetiedostoihin.

Lisätietoja

Timo Aronkytö

Apulaiskaupunginjohtaja
09 8392 2800 timo.aronkyto@vantaa.fi

Avainsanat

HyvinvointialueHallinto