Muumit matkalla Vantaalle - Backaksen elämyskeskuksen asemakaava nähtäville

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.11. asettaa nähtäville Pakkalan uuden asemakaavaehdotuksen, jonka tavoitteena on rakentaa ainutlaatuinen elämyskeskus Backakseen. Kokouksessa käsiteltiin myös kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan valintaa, ensi vuoden veroprosentteja sekä kaupunginjohtajan talousarvioesitystä. Lisäksi hallitus hyväksyi kaupungin uuden turvallisuussuunnitelman vuosille 2022-2025.

Syksyinen kuva Tikkurilasta.

Muumipuisto Backakseen

Kaupunginhallitus päätti asettaa nähtäville Pakkalan Backaksen elämyskeskuksen uuden asemakaavaehdotuksen. Tavoitteena on rakentaa Backakseen tapahtuma- ja elämyspuisto sekä Ylästöntien varteen uusi asuinalue. Elämyspuisto on merkittävä hanke Vantaan kaupungille. Hanke toteuttaa Aviapoliksen visiota elävästä ja kansainvälisestä lentokenttäkaupungista. Hanke sisältää mm. Muumi-sisäpuiston, luontoaiheisen sisäpuiston sekä tapahtumakeskuksen. 

Elämyspuistossa yhdistyvät suomalainen luonto, Backaksen kartanon kulttuurihistoria ja kansainvälisesti kiinnostavat brändit kuten muumit. Elämyskeskus rakennetaan Backaksen kartanokukkulan laidoille ja sen viereen tulee persoonallinen asuinkortteli. Luonto on alueella vahvasti läsnä mm. Krakanojan luonnonsuojelualueena, laajoina virkistysalueina, korkeina vihertehokkuuksina ja kasvikattoina. 

Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja valitaan 15.11.

Kaupunginhallitus päätti kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtajan vaalista. Seuraavaksi valinta siirtyy kaupunginvaltuuston päätettäväksi 15. marraskuuta. Kaupunkiympäristön apulaiskaupunginjohtaja johtaa toimialaa ja vastaa muun muassa toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta, kestävän kaupunkikehityksen edistämisestä sekä kaavoituksesta. Rekrytointia on hoitanut kaupunginhallituksen asettama toimikunta. Virkaan haki 15 henkilöä, neljää haastateltiin ja kaksi hakijaa on ollut henkilöarvioinnissa.

Vuoden 2022 veroprosentit ennallaan

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle vahvistettavaksi vuoden 2022 veroprosentit. Tuloveroprosentti säilyy 19 % ja kiinteistöveroprosentti 1,28 %. Kaupunginvaltuusto vahvistaa veroprosentit kokouksessaan 15.11.

Vuodelle 2022 määrätty tuloveroprosentti määrittää myös vuoden 2023 tuloveroprosentin, koska kunnat eivät voi muuttaa hyvinvointialueuudistuksen vuoksi tuloveroprosenttejaan syksyllä 2022. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä vuodelle 2023 tehtävä veroprosenttileikkaus tehdään vuoden 2022 tuloveroprosenteista. Viimeisimmän laskelman mukaan tuloveroprosentteja leikattaisiin 12,39 prosenttiyksiköllä. Lopullinen leikattava prosenttiosuus selviää vuoden 2022 aikana.

Kaupunginjohtajan esitys vuoden 2022 talousarvioesitykseksi

Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen julkaisee esityksensä ensi vuoden talousarvioksi sekä vuosien 2022-2025 taloussuunnitelmaksi tänään 1.11. Talousarviota ja -suunnitelmaa käsitellään läpi marraskuun. Kaupunginhallituksen yksityiskohtaiset neuvottelut talousarviosta ja -suunnitelmasta käydään 29. marraskuuta, ja hallitus päättää budjettiesityksestään 30. marraskuuta. Kaupunginvaltuusto päättää ensi vuoden budjetista kokouksessaan 13. joulukuuta.

Turvallisuussuunnitelman teemoina lähisuhdeväkivalta, päihteet, nuoriso ja liikkuminen

Hallitus keskusteli kaupungin turvallisuustilanteesta ja hyväksyi turvallisuussuunnitelman vuosille 2022-2025. Suunnitelma koostuu toimintaympäristönarviosta, teemoista sekä arvioinnista. Lisäksi suunnitelmaan on valittu kaksi toimintaa läpileikkaavaa päämäärää: hyvä turvallisuusjohtaminen ja sukupuolitietoisuus. Toimintaympäristöarvion perusteella on valittu neljä teemaa: lähisuhdeväkivalta, päihteet, nuoriso ja liikkumisen turvallisuus. Teemojen sisällä on valittu painopistealueet ja toimenpiteet. Teema-alueiden turvallisuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutetaan osana toimialojen vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua.