Opetuslautakunta hyväksyi Kelokuusen päiväkodin hankesuunnitelman

Tiedote

Opetuslautakunta hyväksyi helmikuun kokouksessaan mm. Kelokuusen päiväkodin hankesuunnitelman ja suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksiottoalueet 1.8.2021 alkaen.

Vantaan väestöennusteen 1.1.2020–1.1.2030 mukaan Myyrmäen suuralueen päiväkoti-ikäisten lasten määrä kasvaa 840 lapsella ennustekaudella. Kelokuusen päiväkodin uudisrakennus korvaa vanhan Variston päiväkodin ja tuleva päiväkoti vastaa alueen varhaiskasvatusikäisten lapsien määrän kasvuun.

Kelokuusen päiväkoti on 168-tilapaikkainen, hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on 24 henkilöä. Päiväkodin yhteistilat ja alueen asukkaiden käytössä oleva piha-alue mahdollistavat iltakäytön. Tilat ovat uuden oppimisympäristön mukaiset ja joustavat erilaisiin toiminnallisiin tarpeisiin.

Päiväkotihankkeessa ei ole tarvetta väistötilalle, mikäli hanke etenee suunnitellussa aikataulussa.

Hanke liittyy Myyrmäki-Martinlaakson päiväkotiselvitykseen, joka valmistui vuonna 2020.

Opetuslautakunta päättää esittää tekniselle lautakunnalle hyväksyttäväksi Kelokuusen päiväkodin 28.1.2021 päivätyn hankesuunnitelman ja sen tavoitehinnan 8 020 000 € (alv. 0 %, KL 103,8) suunnittelutyön pohjaksi (asia 9).

Suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksiottoalueet 1.8.2021 alkaen

Esiopetuspaikan osoittamisen lähtökohtana on jatkuvuus esiopetuksesta perusopetukseen siirryttäessä. Esiopetusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen osallistuvilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspalveluita. Vantaalla esiopetuksen järjestämispaikkojen määrittelyssä on noudatettu 1.8.2004 alkaen alakoulujen oppilaaksiottoalueita. Oppilaaksiottoalueen sisällä lapsen esiopetuspaikan osoittaminen ratkaistaan opetuslautakunnan erikseen päättämien perusteiden mukaan.

Esiopetuspaikka osoitetaan lapselle asuinalueen oppilaaksiottoalueelta, esiopetusta antavasta päiväkodista tai koulusta mahdollisimman läheltä kotia.

Opetuslautakunta on päättänyt 16.12.2014, että suomenkielisen esiopetuksen järjestämispaikkojen määrittelyssä noudatetaan suomenkielisten peruskoulujen oppilaaksiottoalueita.

Opetuslautakunta on 20.1.2020 muuttanut suomenkielisen perusopetuksen oppilaaksiottoalueita. Perusopetuksen oppilaaksiottoalueet ovat 1.8.2020 alkaen Myyrmäen, Kivistö-Aviapoliksen, Korso-Koivukylän ja Tikkurila-Hakunilan oppilaaksiottoalue.

Opetuslautakunta päätti, että Vantaalla on 1.8.2021 alkaen neljä suomenkielisen esiopetuksen oppilaaksiottoaluetta, jotka ovat Myyrmäen, Kivistö-Aviapoliksen, Korso-Koivukylän ja Tikkurila-Hakunilan oppilaaksiottoalue.

Lisäksi päätettiin, että tämän päätöksen mukaiset oppilaaksiottoalueet tulevat voimaan 15.3.2021 alkaen, kuitenkin niin, että lukuvuotta 2020–2021 koskevassa esiopetuksen järjestämispaikkojen määrittelyssä noudatetaan aiempia oppilaaksiottoalueita sekä kumottiin opetuslautakunnan edellinen päätös 16.12.2014 esiopetuksen oppilaaksiottoalueista (asia 12).

Esityslistalla lisäksi:

  •  Kasvatuksen ja oppimisen vuosikatsaus 2020 (asia 7)
  •  Yrittäjyyskasvatuksen koulutuspalvelun hankinta perusopetuksen 6.- ja 9. -luokkalaisille
  •  Helsinkiin ja Vantaalle (asia 8)
  •  Perusopetuksen apulaisrehtorin viran perustaminen 1.8.2021 alkaen (asia 10)
  •  Virkasuhteisten vakanssien perustaminen (asia 11)

Ajankohtaisissa asioissa lautakunnalle pidettiin palvelualuejohtajien koronatilannekatsaukset, avattiin tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteiden luonnosta sekä asiaan 11 liittyvien palveluohjaajien virkojen perustamista varhaiskasvatuksen palvelualueelle.

Kaikki asiat päätettiin esitysten mukaan tai vähäisin muutoksin.

Esityslista kokonaisuudessaan