Päivitetty resurssiviisauden tiekartta valtuuston hyväksyttäväksi

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto saa 28.2. kokouksessa hyväksyttäväkseen päivitetyn resurssiviisauden tiekartan (asia 8).

lähestymisvalot

Tiekartta on ohjelma, joka ohjaa kaupunkia kohti ekologista kestävyyttä ja hiilineutraaliutta vuonna 2030.  Päivitetyssä tiekartassa on kuusi kaistaa; yhdyskuntarakenne ja liikkuminen, hiilineutraali energia, materiaalien elinkaari ja kiertotalous, monimuotoinen luonto, vastuullinen Vantaa sekä hiilinielut ja kompensointi. Tiekartta hyväksyttiin vuonna 2018, ja nyt ohjelma päivitettiin kuluvalle valtuustokaudelle. Tavoitteena on vuonna 2030 olla hiilineutraali Vantaa, jossa kaupungin suunnittelu ja toteutus on resurssiviisasta, luonto monimuotoista, luonnonvaroja käytetään kestävästi ja jossa asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen toimintatavat ovat vastuullisia.

Kaksikielisyysohjelma päivitetään tukemaan strategiaa

Kaupunginvaltuuston kokouksessa on esillä myös Vantaan uusi kaksikielisyysohjelma (asia 7). Kaksikielisyysohjelmaa on päivitetty tukemaan paremmin kaupungin strategiaa, jossa kaupunki on sitoutunut varmistamaan kaksikielisyyden toteutumisen.

Innovaatiokilpailu tulossa Vantaan saaman innovaatiopalkinnon ansiosta

Vantaa voitti marraskuussa 2021 Euroopan komission Nouseva eurooppalainen innovaatiokaupunki -palkinnon ja sai voiton myötä 500 000 euron palkintosumman. Esitys palkintosumman käytöstä on kaupunginvaltuuston käsittelyssä (asia 9). Palkintosummaa suunnitellaan käytettäväksi innovaatiokilpailun ja -seminaarin järjestämiseen, sekä Tempo-orkesterin tukemiseen.

Sidonnaisuusilmoitukset tulevat kaupunginvaltuuston tiedoksi

Kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan ja muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitukset tulevat kaupunginvaltuuston tiedoksi merkittäviksi (asia 6).

Lue kokouksen koko esityslista

Valtuuston kokousta voi seurata suorana Vantaa-kanavalta.