Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarveselvitys kaupunginhallituksessa

Tiedote

Vantaan kaupunginhallitus käsittelee kokouksessaan 15.6. Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarkistetun tarveselvityksen hyväksymistä. Asialistalla on myös kaavarunkoluonnos, joka tarkastelee Tikkurilan keskustan kehitystä vuoteen 2040 saakka.

Kaupunginhallitukselle esitetään Tikkurilan hyvinvointikeskuksen tarkistetun tarveselvityksen hyväksymistä. Hyvinvointikeskuksen kustannusennuste on 115 898 000 euroa (alv 0 %) ilman hallinnon tiloja. Lisäksi esitetään, että hyvinvointikeskus merkitään valmisteilla olevaan investointiohjelmaan kaupungin ulkopuolisen kiinteistösijoittajan vuokrahankkeena ja että hyvinvointikeskuksen sijainti valitaan kahdesta vaihtoehdosta vasta hankesuunnitteluvaiheessa. (asia 17)

Kaupunginhallitus käsittelee myös Tikkurilan kaavarunko 2020 -luonnosta, joka koskee Tikkurilan suuralueen kaupunginosaa Tikkurila ja osia kaupunginosista Hiekkaharju, Jokiniemi, Viertola ja Kuninkaala. Luonnos mahdollistaa 10 000 asukkaan ja 4 000 työpaikan lisäyksen alueelle. Alueen asukasluku kasvaisi 21 000:een ja työpaikkamäärä 13 500:aan. (asia 35)

Lisäksi kokouksen asialistalla on muun muassa Kivistön Lumikvartsin asemakaava ja asemakaavamuutos, joilla laajennetaan Kivistön keskustaa Kehäradan eteläpuolen vielä rakentamattomalle alueelle. Samalla mahdollistetaan koteja noin 1 200 asukkaalle, kaksi päiväkotia, koirapuisto sekä muita keskustapalveluita. (asia 36)

Muita aiheita

  •  Vantaan kaupungin tietotilinpäätös 2020 (asia 10)
  •  Uusi Ilmailumuseo -hankkeen jatkovalmistelun linjauksista päättäminen (asia 13)
  •  Asuntorakentamista palvelevien pysäköintitonttien ja maanalaisten alueiden yleisten luovutusperiaatteiden, luovutushintojen ja luovutusehtojen hyväksyminen (asia 31)

Tutustu kokouksen koko asialistaan.