Väärinkäytösepäilyistä voi nyt raportoida ilmoituskanavalla

Tiedote

Asiasanat

TurvallisuusViestintäAsukkaat

Vantaa on ottanut käyttöön väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan, missä mm. kaupungin henkilöstö, yhteistyökumppanit sekä kuntalaiset voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytösepäilyistä anonyymisti tai nimellään.

Ilmoituksen voi tehdä mistä tahansa epäilemästään väärinkäytöksestä, joka koskee Vantaan kaupunkia, Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:tä, VTK Kiinteistöt Oy:ta, Mercuria kauppaoppilaitos Oy:tä sekä kaupungin omistamia muita pienempiä yhtiöitä.

Väärinkäytösepäily voi liittyä esimerkiksi lainsäädännön rikkomiseen, sisäisten ohjeiden noudattamatta jättämiseen tai muuhun epäeettiseen toimintaan. Ilmoitus voi kohdistua esimerkiksi viranhaltijaan, työntekijään, luottamushenkilöön tai palveluntuottajaan ja se voi koskea esimerkiksi hankintoja, sopimuksia, päätöksentekoa, avustuksia ja erilaisia palveluita.

Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanavan taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta, jonka osalta kansallinen laki on Suomessa tullut voimaan 1.1.2023.

Kaikki kanavan kautta tehdyt ilmoitukset käsittelee Vantaan Sisäinen tarkastus.

Ilmoituskanavan ohjeistuksen ja linkin löydät Vantaan sivuilta: Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava

Lisätietoja

Pentti Asumus

Sisäinen tarkastus
Tarkastusjohtaja
040 070 1970 pentti.asumus@vantaa.fi

Avainsanat

Hallinto