Vantaa ei hae KHO:lta valituslupaa uuden yleiskaavan kaupallisten alueiden määräyksiin

Tiedote

Asiasanat

KaupunginhallitusDemokratia ja osallisuus

Vantaan kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 8.8.2022. Kokouksessa päätettiin peruuttaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty valituslupahakemus ja valitus koskien Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Vantaan uudesta yleiskaavasta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kaksi Vantaan kaupungin lausuntoa ympäristöaiheisiin lakiluonnoksiin.

Vantaan kaupunginhallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseen 8.8.2022. Kokouksessa päätettiin peruuttaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehty valituslupahakemus ja valitus koskien Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä Vantaan uudesta yleiskaavasta. Lisäksi kokouksessa hyväksyttiin kaksi Vantaan kaupungin lausuntoa ympäristöaiheisiin lakiluonnoksiin.

Helsingin hallinto-oikeus antoi ratkaisun Vantaan uudesta yleiskaavasta tehdyistä valituksista 28.6.2022. Hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään suurimman osan valituksista ja niissä esitetyistä vaatimuksista. Kolme valituksissa esitettyä vaatimusta johti yleiskaavamerkintöjen ja -määräysten kumoamisiin. Kesän aikana Vantaa päätti hakea korkeimmalta hallinto-oikeudelta valituslupaa kumottuihin yleiskaavan kaupallisten alueiden määräyksiin. Kokonaisuutena katsottuna Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisu on kuitenkin kaupungin näkökulmasta hyvä, joten kaupunginhallitus päätti peruuttaa valituslupahakemuksen ja valituksen, jotta uusi yleiskaava saataisiin lainvoimaiseksi.  

Vantaan lausunto ilmastolaista: Kuntien ilmastotyön edistäminen tärkeää

Kaupunginhallitus päätti antaa ympäristöministeriölle Vantaan kaupungin lausunnon ilmastolain muuttamisesta. Ministeriön esityksessä ilmastolain soveltamisala laajennettaisiin koskemaan kuntia. Kunnille säädettäisiin velvoite laatia ilmastosuunnitelma, joka tulisi päivittää vähintään kerran valtuustokaudessa. Kunnan tulisi suunnitelmassa asettaa päästövähennystavoite sekä toimet, joilla päästöjä vähennetään kunnassa. Samoin kunnan olisi seurattava suunnitelman toteutumista.

Vantaan pitää kuntien suunnitelmallista ilmastotyötä tärkeänä ja kaupungilla on jo nyt laaja kaupunkistrategiaan perustuva ilmastosuunnitelma, Resurssiviisauden tiekartta. Ilmastotyön edistäminen kuntakentällä nykyistä laajemmin on kannatettava tavoite, mutta samalla on tärkeää luoda kannustimia ilmastotyötä pitkään tehneille kaupungeille kunnianhimoisten päästövähennys- ja sopeutumistoimien jatkamiseksi ja kehittämiseksi.

Lisäksi kokouksessa päätettiin antaa ympäristöministeriölle lausunto hallituksen esityksestä laiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lain tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen yhteinen tietojärjestelmä rakennetun ympäristön tiedolle. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä tietojärjestelmä sisältäisi rakentamisen ja alueidenkäytön tietoja.