Vantaan hyvinvointikatsaus 2021: Korona kuormitti vantaalaisten hyvinvointia ja terveyttä

Tiedote

Asiasanat

KaupunginhallitusDemokratia ja osallisuus

Vantaan kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 9.5.2022 Vantaan vuoden 2021 hyvinvointikatsausta. Katsaus on laadittu etenkin koronapandemiasta toipumisen näkökulmasta, ja se kertoo laajasti vantaalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Hyvinvointiraportointi on osa kunnan strategista toiminnan suunnittelua ja kehittämistä.

Koronapandemian vaikutus vantaalaisten hyvinvointiin ja terveyteen oli merkittävä. Asukkaiden uupumus ja yksinäisyyden tunne ovat lisääntyneet pandemian aikana. Lisäksi vantaalaisten taloudellinen tilanne on heikentynyt erityisesti alemmissa koulutusryhmissä. Korona on myös lisännyt työttömyyttä ja sairauspoissaoloja. Tyytyväisyys omaan elämään on laskenut edellisen kyselyn tuloksista selvästi kaikissa ikäryhmissä.

Hyvinvointikatsaus käsittelee kuutta eri hyvinvointiin liittyvään alateemaa, jotka ovat:

  • terveys
  • yhteisöllisyys
  • elinympäristö
  • työ- ja toimeentulo
  • koettu hyvinvointi, elämänlaatu ja onnellisuus
  • sekä vanhukset ja vammaiset.

Kaupunginhallitus päätti esittää hyvinvointikatsauksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi merkittäväksi.

Avainsanat

HallintoHyvinvointiKoronavirus