Vantaan kaupunginhallituksen käsittelyssä Kanniston koulun laajennus ja Okmetic Oy:n maankäyttösopimus

Tiedote

Seuraavassa Vantaan kaupunginhallituksen kokouksessa 22.8.2022 on määrä hyväksyä Kanniston koulun laajennus, tarveselvitys ja kustannusennuste (asia 6). Kanniston koulu laajennetaan yhtenäiskouluksi vastaamaan Kivistön alueen perusopetusikäisten lasten määrän kasvuun. Laajennushanke sisältyy valtuuston hyväksymään investointiohjelmaan ja hankkeen suhdannekorjattu investointivaraus on 20,1 milj. euroa (alv 0 %). Tilamuutoksille ei ole investointivarausta. Rakentamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2023. 

Kaupunginhallituksen on määrä allekirjoittaa maankäyttösopimus, jolla sovitaan Okmetic Oy:n osallistumisesta kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksiin sekä kiinteistön myymisestä Okmeticille (asia 18). Yritys on maailman seitsemänneksi suurin puolijohdeteollisuuden piikiekkojen valmistaja ja sen teollisuus-, varasto- ja toimistorakennusten on tarkoitus sijoittua Koivuhaan Piitie 2:een.

Kokouksen asialistalla lisäksi muun muassa

  • Vantaan kaupungin lausunto luonnoksesta valtioneuvoston periaatepäätökseksi, jolla linjataan suomalaisen demokratiapolitiikan tavoitteista 2020-luvulla (asia 8)
  • asemakaavamuutoksia Martinlaaksoon, Kaivokselaan ja Korsoon (asiat 14-16).

Katso kaupunginhallituksen 22.8.2022 kokouksen koko esityslista.

Avainsanat

HallintoValtuustotPäätökset