Vapaa-ajan lautakunta kokoontui viimeistä kertaa ja hyväksyi vapaa-ajan tilojen käytön maksuperusteet

Tiedote

Vapaa-ajan lautakunta kokoontui viimeistä kertaa. Seuraavaan kokoukseen lautakunta kokoontuu uudella kokoonpanolla ja uudella nimellä Kaupunkikulttuurilautakuntana. Kokouksessaan lautakunta muun muassa hyväksyi kaupungin vapaa-ajan tilojen ulkopuolisen käytön maksuperusteet, päätti Ylästön järjestötilan tukemisesta sekä nuoren taiteilijan stipendistä.

Vapaa-ajan lautakunta päätti hyväksyä vapaa-ajan käytön tilojen maksuperusteet 1.8.2022 alkaen. Maksuperusteet määrittelevät maksuluokat, joiden mukaan tilojen käyttäjiä veloitetaan tilojen käytöstä. Maksuluokan määrittelee toiminnan luonne ja järjestäjä. Kaikissa toimialan maksuperusteissa on kuitenkin käytössä jatkossa kolmiportainen maksujärjestelmä, joka koostuu maksuttomasta käytöstä, huojennetusta maksuluokasta ja perusmaksuluokasta. Lautakunta käsitteli erikseen liikuntatilojen ja toimialan muiden tilojen maksuperusteita.

Liikuntatilojen maksuperusteiden uudistuksella tavoitellaan lajien välistä yhdenvertaisuutta. Hinnoittelun määräytymistä ohjaa jatkossa toiminnan sisältö, ei laji tai sen kohderyhmä. Uusilla perusteilla halutaan lisätä ja monipuolistaa matalan kynnyksen harrastustoiminnan tarjontaa.

Nuorisotalojen, kulttuurin, kirjastojen ja kuntalaispalveluiden tilojen maksuperusteiden uudistamisen tavoitteeksi asetettiin tilojen käytön tehostaminen, käyttäjien yhdenvertaisuuden lisääminen, toimintakäytäntöjen ja asiakkaiden kohtelun yhdenmukaistaminen ja kaupunginvaltuuston asettamien tulotavoitteiden saavuttaminen. Uudistuksessa määriteltiin kriteerit, joilla tiloja voidaan myöntää maksuttomana käyttöön, kun toiminta on
avointa ja osallistujalle maksutonta tai edullista.

Tarkemmin maksuperusteisiin voi tutustua lautakunnan esityslistalta. Maksuperusteet etenevät seuraavaksi kasvatuksen ja oppimisen lautakuntaan sen hallinnoimien tilojen osalta.

Lautakunta päätti, että toimiala maksaa Ylästön kotiseututalon vuokran ja Ylästön kotiseutuyhdistys ry vastaa rakennuksen käyttökustannuksista myös vuodesta 2021 alkaen. Kotiseutuyhdistys on ollut vuodesta 1996 alkaen vuokralaisena Vantaan kaupungin omistamassa Tolkinkylän entisessä koulurakennuksessa, jota kutsutaan nimellä Ylästön kotiseututalo. Talo toimii tukikohtana kotiseutuyhdistyksen lisäksi useille ylästöläisille yhdistyksille ja yhteisöille. Talon toiminta edistää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa asukkaiden kotiseutuidentiteettiä ja aktiivista kansalaisuutta. Yhdistysten aktiivinen toiminta kotiseututalossa mahdollistaa historiallisesti arvokkaan rakennuksen säilyttämisen ja ylläpidon.

Lautakunta päätti myöntää vuoden 2021 Nuoren taiteilijan stipendin 3 000 euroa muusikko Marianne Sudelle. Lautakunta myönsi kaupunkimarkkinointitukia tapahtumille ja avustuksia kohteille. Kaikki asiakohdat päätettiin esityslistan mukaisesti.