Vuoden 2022 talouden kehys valtuuston käsittelyyn

Tiedote

Vantaan kaupunginvaltuusto kokoontuu tiistaina 15.6., jolloin asialistalla on vuoden 2022 talousarvion kehys. Koronan aiheuttamasta epävarmasta tilanteesta huolimatta kaupunki jatkaa vastuullista kasvua: palveluita kehitetään ja uusia investointeja tehdään. Veronkorotuksia ei suunnitella.

Tuottavuus- ja kasvuohjelman mukaisesti vuoden 2022 kehyksen vuosikate on 94 miljoonaa euroa ja tulosennuste -18 miljoonaa euroa. Kehys ei sisällä vielä koronan jälkeistä jälleenrakennusohjelmaa. Se tehdään syksyllä lopulliseen talousarvioon, kun tiedetään taloudellinen liikkumisvara.

Työttömyyden voimakas kasvu sekä koronan yrityksille tuottamat ongelmat vaikuttavat Vantaan talouteen. Lisäksi korona on aiheuttanut monenlaista hoito-, hoiva- ja palveluvelkaa, jonka purkaminen tuottaa lisäkustannuksia. Myös valtion mahdollinen koronatuki vuodelle 2022 on päättämättä. Kehys on tehty tiedossa olevien valtion päätösten pohjalta ns. teknisenä kehyksenä.

Tuottavuus- ja kasvuohjelmatoimikunnan ehdotuksen mukaan seuraavan valtuustokauden investointien enimmäismäärä on 600 miljoonaa euroa. Kehyksessä kaupungin suunniteltu kokonaisinvestointitaso vuodelle 2022 on 155,3 miljoonaa euroa eli investointitaso on hieman korkeampi kuin vuonna 2021.

Toimintakulujen kasvu on 3,3 prosenttia. Kahtena viime vuonna Vantaan väestönkasvu oli Suomen suurinta. Kasvu heijastuu myös palvelutuotantoon. Vuonna 2022 toimintakulujen kasvua lisäävät palvelutarpeen kasvun ja yleisen hintatason nousun lisäksi muun muassa työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu työttömyyden kasvun myötä, hoivahenkilöstön vähimmäismitoituksen muutokset, oppivelvollisuuden laajentaminen sekä ulkoisten vuokrien nousu.

Vuoden 2022 kehykseen on laskettu mukaan 10,5 miljoonan euron tasapainottavat tuottavuus- ja kasvutoimenpiteet. Niiden kohdentaminen tehdään talousarviovaiheessa.

Lisätietoa aiheesta kokouksen asialistallakehystiedotteessa sekä kaupunginjohtajan mediainfon tallenteella (alkaa kohdasta 00:15).

Asialistalla on myös vuoden 2021 ensimmäinen osavuosikatsaus, johon on kerätty tietoa muun muassa taloudesta, väestökehityksestä, työllisyydestä ja investoinneista tammi−huhtikuun ajalta.

Suora lähetys ja puffivideo Vantaa-kanavalla

Valtuustokokousta pääsee seuraamaan suorana Vantaa-kanavalla 15.6. kello 18 alkaen. Kaupunginvaltuuston selostustilaisuus ja kyselytunti pidetään torstaina 10.6. kello 17. Aiheina on tällä kertaa kuntapäättäjätutkimuksen tulokset, kuntalaistutkimuksen tulokset sekä tilannekatsaus koronapandemiaan. Myös tämä tilaisuus lähetetään suorana.

Lisäksi Vantaa-kanavalla julkaistaan kokousta edeltävän viikon loppupuolella valtuuston käsittelyssä oleviin aiheisiin liittyvä puffivideo.