Vuorovaikutusraportti ensimmäisistä Vantaan ratikan katusuunnitelmaluonnoksista julkaistu

Tiedote

Ratikan ensimmäisten katusuunnitelmaluonnosten mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulun järjestelyt. Mielipiteiden pohjalta tehdään tarvittavin osin muutoksia esiteltyihin katusuunnitelmaluonnoksiin.

Ihminen katsoo ratikan verkkosivustoa

Ratikan ensimmäisten katusuunnitelmaluonnosten vuorovaikutusraportti on julkaistu. Mielipiteitä Vantaan ratikan ensimmäisiin katusuunnitelmaluonnoksiin saatiin katusuunnitelmaluonnoskyselyn kautta 192 kappaletta ja sähköpostitse 13 kappaletta. Yhteensä mielipiteen jätti 55 henkilöä (42 kysely, 13 sähköposti).

Mielipiteitä herättivät erityisesti pyöräilyn ja jalankulkuyhteyksien järjestelyt, kuten suojateiden paikat sekä pyöräilyn sujuvuus. Lisäksi mielipiteitä tuli ajoneuvoliikenteen risteysjärjestelyihin, pysäköintipaikkoihin, eri kulkumuotojen reittiyhteyksiin, turvallisuuteen, tonttien huomioimiseen sekä ympäristöön ja kasvillisuuteen liittyen. Esimerkiksi Hakunilassa pysäköintipaikkojen riittävyys herätti huolta. Ratikan suunnittelun tavoitteena on, että kiinteistöjen käytössä olevien pysäköintipaikkojen määrä ei katualueen laajenemisesta huolimatta ratikan reitin varrella pienene.

Vuorovaikutusraporttiin on koottu katusuunnitelmaluonnoksista saadut mielipiteet ja vastaukset niissä esitettyihin kysymyksiin. Mielipiteet vastauksineen käydään raportissa läpi kaupunginosittain ja katusuunnitelmaluonnoksittain. Raportin alkuun on koottu yleiset, koko hanketta koskevat mielipiteet. Mielipiteistä on poistettu tunnistetiedot, kuten henkilötiedot ja tontteja koskevat tarkemmat tiedot.

Tutustu ensimmäiseen vuorovaikutusraporttiin katusuunnitelmaluonnoksista Vantaan ratikan sivuilla Selvityksiä ja aineistoja -osiossa.

Mielipiteiden pohjalta tehdään tarvittavin osin muutoksia esiteltyihin katusuunnitelmaluonnoksiin. Tämän jälkeen ne asetetaan nähtäville katusuunnitelmaehdotuksina. Ensimmäiset katusuunnitelmaehdotukset tulevat nähtäville keväällä 2022. Katusuunnitelmaluonnokset ja niihin tulleet mielipiteet huomioidaan myös ratikkakatujen asemakaavojen valmisteluaineistona. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat ratikan katusuunnitelmaehdotukset tulisivat nähtäville yhtä aikaa keväästä 2022 alkaen kaupungin verkkosivuille. Yhtäaikaisella nähtävilläololla vantaalaiset voivat parhaiten vaikuttaa ratikan suunnitteluun.

Vantaan ratikan suunnittelun ajankohtaiset asiat ja vaikuttamismahdollisuudet on koottu päivittyvään suunnittelukarttaan. Kartta täydentyy jatkosuunnittelun edetessä.

Lisätietoja

Sauli Hakkarainen

Suunnittelupäällikkö
040 650 1464 sauli.hakkarainen@vantaa.fi

Avainsanat

RatikkaKaupunkikehitysVuorovaikutusKaupunginosat