Huoltajat antavat kiitosta varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle pääkaupunkiseudulla

Uutinen

Asiasanat

VarhaiskasvatusAsukkaatLapsiperheet

Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla toteutettiin loka-marraskuun vaihteessa yhteinen asiakaskysely kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille.

Huoltajat antavat Vantaan varhaiskasvatukselle kouluarvosanan 8,9. Kuva: Vantaan kaupunki, Sercan Alkan

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajat ovat pääosin hyvin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen pääkaupunkiseudulla. Tämä käy ilmi kuntien yhdessä teettämästä asiakaskyselystä.

Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa toteuttivat asiakaskyselyn kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille loka-marraskuun vaihteessa viime vuonna. Kysely suunnattiin kaikille suomen- ja ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevien lasten huoltajille 26.10.–9.11.2022. Kyselyssä kerättiin myös lasten kokemuksia varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta.

Kyselyyn oli mahdollista vastata seitsemällä kielellä: suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, viroksi, venäjäksi, arabiaksi ja somaliksi. Verkossa toteutettuun asiakaskyselyyn saatiin 17 374 vastausta.

Vantaalla kyselyyn saatiin 2 348 vastausta. Vastausprosentti on 16.

Huoltajat arvostavat laatua ja monipuolisuutta

Huoltajat arvioivat kyselyssä varhaiskasvatusta koskevia väittämiä asteikolla 1–7, jossa arvosanat 1–3 ovat kriittisiä, arvosana 4 neutraali ja arvosanat 5–7 myönteisiä.

Parhaat arviot (keskiarvo 6,4) huoltajat antoivat kokemastaan kohtelusta. Valtaosa huoltajista kokee tulevansa kohdatuksi arvostavasti ja ystävällisesti lapsen varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (95 % vastaajista on ollut jokseenkin, hyvin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa). Miltei yhtä moni vastanneista arvioi, että lapsi viihtyy hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa (94 % antaa myönteisen arvion). 92 % vanhemmista kokee, että lapsella on mahdollisuus monipuoliseen toimintaan ja leikkiin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Vastanneista 90 % arvioi, että lapsella on kavereita varhaiskasvatus- tai esiopetuspaikassa.

Kyselyyn vastanneista huoltajista 92 % arvioi, että lapsen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehditaan hyvin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Vantaan varhaiskasvatus saa huoltajilta kouluarvosanan 8,9

Huoltajia pyydettiin antamaan varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle myös yleisarvosana kouluasteikolla 4–10. Huoltajat antoivat yleisarvosanaksi 8,8 (8,9 vuonna 2020).

Vantaalla huoltajat antavat varhaiskasvatukselle kouluarvosanan 8,9.

Kyselyn perusteella huoltajat ovat pääkaupunkiseudulla lähes yhtä tyytyväisiä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen kuin edellisessä kyselyssä vuonna 2020. Huoltajien tyytyväisyys lapsensa varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen on säilynyt erinomaisella tasolla.​​​​​​

Lasten osallisuudessa on kehitettävää

Osa kysymyksistä suunnattiin nyt toista kertaa myös lapsille. Lapsilta kysyttiin muun muassa mistä he pitävät ja eivät pidä varhaiskasvatuksessa. Kivointa lapsista on kaverit ja leikkiminen. Lapsista varhaiskasvatuksessa ei ole kivaa kiusaaminen, lyöminen tai töniminen ja nukkuminen tai lepohetki.

Eniten kehitettävää varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on huoltajien mielestä lasten mahdollisuuksissa vaikuttaa varhaiskasvatuksen toimintaan (keskiarvo 5,3 asteikolla 1–7).

– Aktiiviseksi kansalaiseksi kasvaminen alkaa jo varhain. Mielipiteen huomioiminen antaa lapselle kokemuksen siitä, että hän voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä. Lasten kuuleminen vaatii meiltä aikuisilta herkkyyttä ja ammattitaitoa, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Katjamaria Halme Vantaan kaupungilta sanoo.

Kyselyssä mukana olleissa kaupungeissa käsitellään seuraavaksi kaupunkikohtaiset tulokset ja kukin varhaiskasvatusyksikkö saa myös oman raporttinsa yksikkönsä tuloksista. Tuloksia hyödynnetään varhaiskasvatuksen toiminnan kehittämisessä.

Asiakaskysely on tarkoitus toteuttaa seuraavan kerran vuonna 2024.

Lisätietoja

Mikko Mäkelä

Vantaan kaupunki
Varhaiskasvatuksen johtaja
050 341 7386 mikko.makela@vantaa.fi

Mia Ahlskog

Vanda stad
Utvecklingschef, svenska serviceområdet
040 615 2072 mia.ahlskog@vantaa.fi