Kesän kitkeminen tuotti hyviä tuloksia jättipalsamin torjunnassa Mätäojalla

Uutinen

Asukkaat ja kaupungin työntekijät kitkivät kesän aikana jättipalsamia Mätäojan luonnonsuojelualueella ja sen läheisten virtavesien varressa, minkä seurauksena jättipalsamikasvuston määrä väheni merkittävästi. Jättipalsami on haitallinen vieraslaji, joka syrjäyttää Mätäojan kosteiden niittyjen, rantojen ja puronvarsien alkuperäistä lajistoa.

Kitkettyä jättipalsamia siirretään keräyskehikkoon

Kitkettyä jättipalsamia kerättiin keräyskehikkoon Mätäojalla

Kesän aikana kaupunki järjesti Mätäojan ympäristössä neljät talkoot, joihin osallistui yhteensä lähes 50 kuntalaista. Tämän lisäksi moni asukas kitki jättipalsamia itsenäisesti.

Omatoimista kitkemistä varten kaupunki toi kesäkuussa alueelle kaksi keräyskehikkoa kitketyille jättipalsameille. Kehikoissa on infotaulut jättipalsamista kuvineen, joten ne toimivat samalla jättipalsamin tekemisessä tutuksi. Kehikot tuotiin Jokiuomanpuistoon ja Viherpuistoon, jonne ne myös jäävät.

”Ihmiset toivat kehikoihin todella paljon jättipalsamia, jotkut jopa pidemmän matkan päästä pyörän avulla. Suuri kiitos kaikille kitkijöille!”, kiittelee Vantaan ympäristöasiantuntija Sonja Lahtinen.

”Asukkailta kuultujen kokemusten mukaan moni koki tärkeäksi, että oman lähiluontonsa tilaan ja luonnon monimuotoisuuteen pystyy helposti vaikuttamaan vieraslajien torjunnalla”, Lahtinen kertoo.

Asukkaiden lisäksi kaksi kaupungin työntekijää kitki jättipalsamia.

Kesän urakka tuotti tulosta. Kitkennällä saatiin kaikki Mätäojan valuma-alueen isot jättipalsamikasvustot pois. Jättipalsamin torjuntaa on tarkoitus jatkaa Mätäojalla ja sen ympäristössä myös tulevina vuosina.

Avainsanat

Luonnon monimuotoisuusTalkootKesä