Koulurakentamisen lähtökohtana uusi pedagoginen suunnitelma ja osallisuus

Uutinen

Asiasanat

KoulutusToimitilatNuoretLapsiperheet

Rajatorpan ja Hämeenkylän vuonna 2020 rakennetut uudet koulut ja vuonna 2019 Aurinkokiven ja Ylästön yhtenäiskouluiksi laajennetut koulut ovat kaupungin ensimmäisiä kouluja, joiden joustavat ja muunneltavat tilaratkaisut edustavat käsitystä uusista oppimisympäristöistä ja opettajuuden muutoksesta.

Rajatorpan koulun aula

Rajatorpan koulun aulan muraalimaalauksen on tehnyt taiteilija Maikki Rantala. (Kuva: Niko Hakkarainen)

Rakentamisen tavoitteena on ollut toteuttaa pedagogisesti taipuisat, viihtyisät, terveelliset ja turvalliset koulutilat, joissa on hyvä kasvaa, oppia ja opettaa. Suunnittelun tavoitteena on ollut se, että tilat soveltuvat yhteisopettajuuteen ja erilaisten oppiryhmien muodostamiseen, jolloin opettajat voivat työskennellä yhdessä ja opettaa tarvittaessa samanaikaisesti useaa eri luokkaa. Tilat tukevat kaikkien koulussa työskentelevien vuorovaikutteisuutta, yhteistoimintaa ja oman toiminnan suunnittelua ja arviointia.

Joustavat rakennusosat mahdollistavat tilojen muunneltavuuden mahdollisesti edelleen muuttuviin perusopetusmalleihin ja muihinkin käyttötarkoituksiin: esimerkiksi suuret aula- ja yhteistilat sopivat erinomaisesti yhteisöllisten tapahtumien ja juhlien järjestämiseen.

Millä tavalla uusi oppimiskäsitys näkyy koulujen tiloissa?

– Rajatorpan koulu on ensimmäinen uuden oppimiskäsityksen mukaan rakennettu koulu, jossa on kaksi oppisolua, useampia pienempiä luokkia, ryhmätyötiloja, taito- ja taideaineiden avoin oppisolu sekä kovien materiaalien luokka. Taito- ja taideaineiden solun yhteydessä on myös makerspace -niminen tila, josta löytyy keksimiseen, ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyvää materiaalia. Koulussa on myös kaksi erillistä musiikinopetukseen sopivaa tilaa ja liikuntasali. Aulasta löytyvät ruokasali ja opinportaat, jotka toimivat usein kokoontumispaikkana. Rajatorpan kouluun kuuluu myös vanhempi koulurakennus Museokoulu, joka on vastikään remontoitu siten, että tilat ovat avattavissa ja muunneltavissa, kertoo oppilaiden osallisuutta toteuttamassa ollut koulun luokanopettaja Maija Eskelinen.

Miten oppilaat ja opettajat osallistuivat koulujen suunnitteluun?

Koulujen suunnittelussa osallisuuden raameina ovat olleet muuntojoustavat tilat ja yhteistyöhön ja yhteisopettajuuteen perustuva toiminta. Rajatorpan koulun oppilaat ideoivat unelmiensa koulua kertomalla ajatuksiaan vanhan koulun toimivista tilaratkaisuista ja siitä, mitä asioita uuden koulun suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Ideoita käytettiin apuna valittaessa Vantaan kouluallianssin kumppaneita. Oppilaat suunnittelivat myös sisustuksen värimaailmaa ja piirsivät ehdotuksia seinämaalauksista, jotka näkyvät lopputuloksissa: koulun sydänosan yhtä seinää peittää katu- ja muraalitaiteilija Maikki Rantalan värikäs maalaus, josta löytyviä koulun maskotteja taiteilija ideoi koko rakennushankkeen ajan kestäneessä yhteisöllisessä Katutaidekoulu-projektissa. Suunnitteluvaiheessa NCC:n projektipäällikkö Jaakko Hakala ohjasi oppilaita piirtämään alueen karttaan omat koulureittinsä, joiden perusteella suunniteltiin oppilaiden turvallinen koulutie, työmaan aitaus ja työmaaliikenne.

Vantaalla laaditaan rakennushankkeiden suunnittelun tueksi aina pedagoginen suunnitelma, jossa kuvataan uuden koulun toimintaa, toimintakäytänteitä ja tilojen laatuvaatimuksia. Rajatorpan koulua suunniteltaessa koulusta osallistui kaksi opettajaa työryhmään laatimaan uuden koulun pedagogista suunnitelmaa. Koulun henkilökunta osallistui suunnitteluun koko rakennushankkeen ajan käyttäjätyöpajoissa ja pääsi näkemään tiloja jo etukäteen.

Luokanopettaja Maija Eskelisen mukaan tilojen käytössä hankkeen aikainen osallisuus ja osallistaminen näkyy tietysti näkökulmasta riippuen hyvin eri tavoin: – Kaikkiin toiveisiin ja näkemyksiin eivät tilat tietenkään vastaa, mutta esimerkiksi luokka-asteyhteistyön, yhteisopettajuuden sekä esi- ja alkuopetuksen yhteistyön suhteen tilat antavat mahdollisuuksia moneen. Koulumme kasvava oppilasmäärä on tuonut tilojen käytön suhteen kuitenkin haasteita ja muunneltaville tiloille ja lisäneliöille olisi tarvetta enemmänkin. Koulun ja esiopetuksen käyttämä huoneala on 3479 m2. Koulussa lapsia on tällä hetkellä 433, joista 37 esiopetuksessa.

Oppimistilojen suunnitteluratkaisujen ja toimintamahdollisuuksien arviointi käynnissä

Aurinkokiven, Hämeenkylän, Rajatorpan ja Ylästön koulujen oppilaille, henkilökunnalle ja huoltajille tehdään syksyn 2021 aikana kysely, jonka tuloksista julkaistaan uutinen tammi-helmikuussa 2022. Kyselyllä kerätään neljän viimeisimmäksi valmistuneen koulun henkilökunnalta, huoltajilta ja 3.–9. luokan oppilailta ensimmäisten lukuvuosien kokemuksia koulujen tilaratkaisuista, niiden toimivuudesta ja pedagogisista mahdollisuuksista.

Pääset linkistä virtuaalikävelylle koulun sisätiloihin: https://www.ncc.fi/projektit/rajatorpan-koulu-vantaa/

 

Avainsanat

TilatOppiminen