Kuusikon suunnitelmia nähtävillä

Uutinen

Kuusikon asemakaavaehdotus ja sitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset ovat nähtävillä yhtä aikaa 7.9.-6.10. ja muistutukset ehdotuksista tulee jättää kirjaamoon 6.10. klo 15 mennessä.

Havainnekuva Vantaan ratikasta Kuusikossa

Havainnekuva Vantaan ratikasta saapumassa Kuusikon pysäkille Kyytitien ja Kanervantien risteyksessä.

Vantaan ratikkaa suunnitellaan samanaikaisesti kolmella eri tasolla ja suunnitelmia valmistuu vaiheittain. Tavoitteena on, että ratikan asemakaavaehdotukset ja niitä vastaavat katusuunnitelmaehdotukset ovat yhtä aikaa nähtävillä.

Nyt nähtävillä ovat yhtä aikaa:

Suunnittelualue sijaitsee Kuninkaalan ja Hakkilan kaupunginosien rajalla. Asemakaavamuutoksella varaudutaan Vantaan ratikkaan osoittamalla riittävä tila ratikan vaatimalle infrastruktuurille ja siihen liittyvälle katuympäristölle Kyytitiellä sekä Kuusikon raitiotiepysäkille. Muutos perustuu ratikan katusuunnitelmiin. Kaavassa ei osoiteta uutta rakentamista.

Muistutuksen voi jättää kirjaamoon 6.10. klo 15.00 mennessä sähköpostitse kirjaamo@vantaa.fi tai kirjeitse osoitteella: Kaupunkitilalautakunta, KIRJAAMO, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki. Muistutuksessa on ilmoitettava oma nimi ja osoite sekä kaavaehdotuksen numero tai katusuunnitelmaehdotuksen nimi.

Tule mukaan ratikan suunnitteluun!

Avainsanat

RatikkaOsallistu ja vaikutaKaavoitusSuunnitelmat