Mainio Martsari kuulee asukkaat

Uutinen

Martinlaakson keskustan kestävää kehitystä tutkiva taustaselvitys kartoittaa mahdollisuuksia Martinlaaksossa. Mainio Martsari 2022–2025 on kuullut asukkaita kyselyiden ja asukastyöpajojen muodossa.

Asukaskysely järjestettiin paperisen Martinlaakson ostarilla ja kirjastolla, sekä netissä osoitteessa www.osallistuvavantaa.fi. Yhteensä vastauksia saatiin 230.

Martinlaaksolaisen asukkaan ideasta nimensä saanut Mainio Martsi Martsari kartoittaa ja tarkastelee tulevaisuuden mahdollisuuksia Martinlaakson keskustan kestävään kehittämiseen. Yksi osa näitä kartoituksia on paikallisten asukkaiden osallistaminen ja ottaminen mukaan tulevaisuuden vision suunnitteluun. Mahdollisuuksia on mukana tarkastelemassa Aalto-Yliopistossa diplomityötä tekevä arkkitehtiopiskelija Anniina Jokinen, hän toimii linkkinä asukkaiden näkemysten sekä Vantaan kaupungin strategian yhteensovittajana ja hallinnoi asukkailta saatuja arvokkaita kommentteja.

Toukokuussa 2022 julkaistu asukaskysely Mainio Martsi 2022–2025 keräsi vastauksia sekä paperisena, että digitaalisena. Kyselyn vastauksista oli luettavissa selvä viesti asukkailta; moni toivoi vehreyttä, inhimillistä ja turvallista ympäristöä, mitä kehitetään kaupunkilaisten ehdoilla. Viimeisen 10 vuoden aikainen toteutunut täydennysrakentaminen nähtiin mahdollisuutena ja osallistujista 74% näki aiheen joko mahdollisuutena tai vahvuutena ja toivoi puistomaisten aukioiden sekä torien lisäystä. 

Vuonna 2013 järjestetyssä asukaskyselyssä 72% kaipasi Martinlaakson imagon muutosta ja nyt 2022 osallistuvavantaa.fi kyselyn tuloksissa enemmistö vastaajista näki imagon parantuneen viimeisen 10 vuoden aikana.

Kyselyssä vanhan rakennuskannan korvaaminen uudisrakennuksilla nähtiin mahdollisuutena tai vahvuutena 75% enemmistöllä, siinä missä täydennysrakentaminen maapysäköintialueille jakoi mielipiteitä huomattavasti enemmän. Maapysäköintialueiden täydennysrakentamisessa äänet jakautuivat seuraavasti 9% Vahvuus, 38% Mahdollisuus, 37% Heikkous ja 15% Uhka.

Asukastyöpajoja järjestettiin kesäkuussa yhteensä kolme kappaletta, näissä asukastyöpajoissa syvennyttiin asukaskyselyiden kysymysten jatkotyöstöön ja etsittiin kartoilla konkreettisia vastauksia muun muassa siitä, mitkä olemassa oleva rakennuskannasta tulisi asukkaiden mielestä korvata uudisrakennuksilla, sekä mitkä maapysäköintialueista voisivat toimia paikkoina täydennysrakentamiselle.

Seuraavaksi hankkeen aikataulussa asukkailta saatua informaatiota aletaan koostamaan tarkemmin ja sen yhtymäkohtia Vantaan kaupungin strategiaan tuodaan visiosuunnitelman muodossa uudestaan asukkaiden, yrittäjien ja muiden kaupungissa toimivien tahojen arvioitavaksi. Alustava visiosuunnitelma valmistuu syksyllä ja lokakuussa järjestetään uusia asukastyöpajoja suunnitelmien testaamiseksi. Mahdollisuuksia kartoittavaa visiosuunnitelmaa ja sen asukasosallistamisen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi tulevaisuuden kaavatöissä.
 

Lisätietoja

Anniina Jokinen

Asemakaavoitus
Suunnitteluharjoittelija
anniina.jokinen@vantaa.fi

Timo Kallaluoto

Asemakaavoitus
Aluearkkitehti
Timo.Kallaluoto@vantaa.fi