Miten kehittäisit Tikkurilan, Korson ja Martinlaakson asemanseutuja? Vastaa kyselyyn 30.4. mennessä

Uutinen

Miten haluaisit kehittää juna-asemien ympäristöjä Vantaalla? Huhtikuun loppuun auki olevalla kyselyllä kerätään asukkaiden näkemyksiä kolmen Vantaan alueen asemanseudun kehittämistarpeista. Kyselyssä mukana olevat kolme asemaa kuuluvat Vantaan vilkkaimpiin.

Juna asemalla

Martinlaakson juna-asema

Kysely on osa opinnäytetyötä, joka valmistuu vuoden 2023 aikana. Lisäksi kaupunki voi hyödyntää tuloksia asemien kehittämistyössä jatkossa.

Kyselyssä voi kertoa mielipiteensä esimerkiksi siitä, miten helppo asemalle on saapua, ja mitä asemassa tai matkassa sinne haluaisi kehittää. Kyselyn alussa valitaan yksi kolmesta asemasta, johon liittyen kysymyksiin vastataan.

Asemalaiturit, asemarakennukset ja asemien välitön ympäristö ovat paikkoja, joista vastuu jakautuu usealle taholle. Martinlaakson asema on pääosin kaupungin vastuulla, ja pääradan asemat Korsossa ja Tikkurilassa puolestaan pääosin Väyläviraston hoidossa. Aikataulu- ja muita tietoja asemalla tarjoavat HSL, VR ja Fintraffic, ja asemille johtavat kulkureitit hoitaa kaupunki.

Tuloksia voidaankin kaupungin toiminnassa hyödyntää erityisesti asemalle johtavia reittejä koskevien kysymysten osalta, Martinlaakson aseman osalta myös itse aseman kehittämisessä. Kyselyn tulokset toimitetaan myös muiden aseman toimijoiden tietoon.

Linkki kyselyyn osallistuvavantaa.fi-sivustolla.

Avainsanat

Osallistu ja vaikuta