Miten Martinlaakson keskustaa tulisi kehittää? – kerro mielipiteesi 3.10. mennessä!

Uutinen

Martinlaakson keskustalle laaditaan kehittämissuunnitelma, Mainio Martsari -visio. Tarkoitus on suunnitella, miten aluetta tiivistetään kestävästi, yhdistäen asunnot, palvelut ja työpaikat. Asukkaat voivat vaikuttaa suunnitelmiin vastaamalla kyselyyn alueen kehityksestä.

Kehitettävä alue Martonlaaksossa

Kysely on ollut auki jo touko-kesäkuussa, mutta se uusitaan nyt asukkaiden toiveesta. Jos kyselyyn on vastannut keväällä, siihen ei siis tarvitse vastata uudestaan, sillä kyse on täysin samasta kyselystä.

Kyselyssä voi kertoa esimerkiksi mielipiteensä siitä, mitä ajattelee alueen täydennysrakentamisesta yleisellä tasolla, millaisia palveluja ja millaista arkkitehtuuria alueelle toivoisi, miten pysäköinti tulisi omasta mielestä alueella järjestää, ja mihin olisi hyvä lisätä uusi puisto, leikkipaikka tai tori.

Osallistu kyselyyn osallistuvavantaa.fi-sivustolla tai täytä paperinen kysymyslomake. Kysymyslomake on saatavilla myös ruotsin- ja englanninkielisenä, ja sen voi täyttää Martinlaakson kirjastolla 3.10. mennessä.

Mainio Martsari -visiota tullaan aikanaan hyödyntämään asemakaavoituksessa.

Avainsanat

MartinlaaksoOsallistu ja vaikutaOsallisuus