Pelkkä ilmanvaihto ei auta huippuhelteissä, jos toimitiloissa ei ole jäähdytystä

Uutinen

Asiasanat

Toimitilat

Poikkeuksellinen hellekausi on lämmittänyt sekä kodit että kaupungin toimitilat poikkeuksellisen lämpimiksi. Koulujen, päiväkotien ja muiden toimitilojen jäähdyttämiseksi ei ole keinoja, sillä kaupungin toimitiloissa ei yleensä ole jäähdytysjärjestelmiä.

Mies mittaa ilmanvaihtoa mittalaitteella.

Sisäilma-asiantuntija mittaa ilmanvaihtoa.

Moni toivoo ilmanvaihdon lisäämisestä ratkaisua, mutta kuuman ulkoilman puhaltaminen sisälle ei alenna sisäilman lämpötilaa. Osassa Vantaan toimitilojen rakennuksista on automaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa niin sanotun yötuuletuksen, ja sitä käytetään tehokkaasti. Kuitenkin talojen rakenteet ovat huippuhelteessä kuumentuneet niin, että yöaikaisen viileämmän ilman avulla sisälämpötilaa ei saada laskettua kovinkaan paljon. Ulkoilman aamulla lämmetessä uudelleen myös sisäilmailman lämpötilat nousevat nopeasti.

Seurannassa näkyy, että vanhojen ja uusien rakennusten päiväaikaiset sisälämpötilat eivät eroa suuresti toisistaan, vaikka uudemmissa yötuuletus on käytettävissä. Tämän vuoksi järkevintä on käyttää ilmanvaihtoa tavanomaiseen tapaan myös helteiden aikaan.

Jäähdytysjärjestelmä on Suomessa tavanomainen vain esimerkiksi kauppakeskuksissa, sillä sen rakentaminen aiheuttaa merkittävät kustannukset ja sen käyttö kuluttaa hyvin paljon energiaa. Hellejaksot ovat Suomessa vielä verrattain lyhyitä, joten eteläisemmistä maista tuttuja jäähdytysjärjestelmiä ei Suomessa rakenneta kustannus- ja energiansäästösyistä. 

Helteellä ei siten ole valitettavasti tehtävissä muuta kuin sulkea ikkunat ja verhot päiväsaikaan.  Henkilökohtaisesta hyvinvoinnista on syytä huolehtia muun muassa työsuojelumääräysten mukaisesti.

Avainsanat

Sisäilma